Pamätnica ako zrkadlo doby

15.mar 2013

O pôsobení Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v priebehu uplynulých desať rokov dosť hovorilo. Médiá zaznamenávali každú jej väčšiu, či menšiu akciu. Avšak celkovú bohatú činnosť zatiaľ nikto nedal dohromady. V tomto roku, keď sa oslavuje desať rokov jej pôsobenia, členovia NRSNM mali skutočne dobrý dôvod na to, aby vydali knihu – pamätnicu, v ktorej bude zmapovaná 10-ročná činnosť tejto inštitúcie.

„Kniha čoskoro uzrie svetlo sveta,“ povedal Ladislav Čáni, tajomník NRSNM

V tomto čase sa príprava knihy chýli ku koncu, a o tom, ako táto publikácia bude vyzerať a v čom je jej podstata, povedal nám tajomník NRSNM a zároveň aj jeden z autorov knihy Ladislav Čáni: „Kniha, ktorú čoskoro vydáme, bude klasická publikácia, v ktorej bude zmapovaná 10-ročná činnosť našej inštitúcie. Takmer 90 percent textov budú mať dokumentárnu hodnotu, lebo sme prihliadali na to, aby sme každý jeden rok – teda od prvého elektorského zasadnutia v roku 2003 po súčasnosť zmapovali všetky podujatia, akcie, teda všetko to, čo rada podnikala. Podstata je na dokumentoch, ktoré sú založené na faktoch. Rozsiahlu časť publikácie budú zahŕňať príhovory jednotlivých osobností, politikov, zástupcov inštitúcií, s ktorými rada spolupracovala. Ide o bývalých veľvyslancov Slovenskej republiky v Srbsku, ministrov, ktorí mali v kompetencii činnosť rady priamo alebo nepriamo, predstaviteľov partnerských organizácií zo zahraničia… Snažili sme sa čím presnejšie a podrobnejšie zmapovať celkovú činnosť, a to nie je jednoduché. Každý rok píšeme výročné správy o činnosti, ktoré nám aj boli východiskom, ale v správach nie sú obsiahnuté všetky aspekty, a my sme práve to chceli dosiahnuť – zahrnúť každý aspekt činnosti,“ povedal Čáni.

Okrem partnerských osobností, ktoré napísali svoje videnie spolupráce s NRSNM, všetky ostatné texty písali členovia: „Hlavnou a zodpovednou redaktorkou publikácie je predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. Prvých päť rokov pôsobenia rady spracovala Milina Sklabinská, lebo počas tých rokov pracovala tu a bola priamo zapojená do všetkých podujatí. V nasledujúcom päťročnom období rada už mala formované výbory a jednotlivé orgány, takže obdobie od roku 2008 po súčasnosť spracovali predsedovia a koordinátori výborov a ja ako tajomník Národnostnej rady. Keďže v tomto roku oslavujeme jubileum, chceme, aby aj kniha mala slávnostný nádych. Okrem toho, že bude bohato ilustrovaná fotografiami, chceme, aby celkový jej vzhľad pripomínal oslavujúce jubileum, teda aby bola reprezentačná,“ uzavrel náš spolubesedník L. Čáni.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs