Ekológia ako vďačný námet

18.mar 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: BRANISLAV MATIJAS, PREDSEDA STREDISKA PRE FOTOTALENTY

– Tematické výstavy autorov, členov strediska, v čele ktorého ste, sa zrejme osvedčili?

– Sme mimovládnou organizáciou, ktorá vznikla pred osemnástimi rokmi a sústavne sa zaoberá fotografickou tvorbou. Jednou z tém, ktorá nás celé roky láka a vždy je vďačným námetom, je vzťah človeka k svojmu okoliu, k životnému prostrediu. Preto pravidelne účinkujeme na veľtrhu Eco Expo so súťažnou výstavou, ktorá je pod záštitou Foto-zväzu Srbska. Vznikla pred ôsmimi rokmi, je putovného a súťažného rázu, takže z takých 50 až 90 prác, ktoré prichádzajú v jednom ročnom kole, volíme desať najlepších, prvej triedy. Na Medzinárodnom veľtrhu ekológie sú vystavené vlastne autorské snímky z vlaňajšej súťaže, keďže sa tohtoročná ukončí koncom apríla. Potom nasleduje hodnotenie fotografií, aby sa následne prvá výstava konala 4. júna v Knižnici mesta Belehrad. Je to v podvečer 5. júna, Svetového dňa ochrany životného prostredia. V rámci púte asi dvadsiatimi mestami Srbska najlepšie exponáty budú vystavené aj v Športovo-podnikateľskom stredisku Vojvodina v Novom Sade od 21. do 25. októbra 2013.

                                                                               Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs