Úspešná činnosť drobnochovateľov

15.mar 2013

Výročné zasadnutie Združenia drobnochovateľov v sobotu 9. marca otvoril predseda Vladimír Abrahám, ktorý podal správu o vlaňajšej činnosti a plán práce na bežný rok. Ako v správe uviedol, združenie toho času má 65 členov, a to nielen z Petrovca, ale i z Nového Sadu, Futogu, Selenče, Sirigu, Pivnice, Kysáča, Kulpína, Maglića, Vrbasu. Na súťažiach dosiahli dobré výsledky, o čom svedčí 30 šampiónskych hodností, a aj sudcovia boli činní na početných výstavách. Navštívili výstavy tak doma, ako i v zahraničí. Cestovali na Slovensko (Nitra), do Chorvátska (Vinkovci), Maďarska…

Vedenie Združenia drobnochovateľov: Cinkotský, Abrahám a Sýkora

Keď ide o domáce podujatia, tak treba predovšetkým vyzdvihnúť už tradičný Deň Petrovca a SNS, kde prebiehala i súťaž vo varení zajačieho paprikáša, tzv. Zlatý kotlík.

V minulom roku vykonali i značné opravy v priestore klubu. Zariadili kuchyňu a opravili hygienický uzol. Vykonali rekonštrukciu strechy a sedliackej pece, vymenili podlahovú krytinu v klubovni. O to tak finančne, materiálne, ako i vlastnou prácou prispeli Báčskopetrovská obec, MS B. Petrovec, pokrajinský poslanec Ján Bohuš, stavebný podnik Sýkora a majstri Ján Valenta, Samuel Zahorec a Ondrej Kopčok.

Na bežný rok 2013 drobnochovatelia plánujú podobné aktivity  ako vlani, prestížnu výstavu holubov – tzv. kingov, líčenie klubovne, dokončenie kuchyne, opravu šopy, zadováženie kosačky. Okrem toho raz mesačne mienia organizovať predajné výstavy – tzv. burzy.

Keď ide o vlaňajšie príjmy, ako vo finančnej správe uviedol pokladník Ladislav Cinkotský, drobnochovatelia spolu dostali 141 000 dinárov a minuli 127 000 dinárov. Členské vlani bolo 500 dinárov a prítomní sa zhodli, že ho ani tento rok netreba meniť.

Záverom možno konštatovať, že združenie pracovalo podľa plánu, a vytýčené ciele splnilo. Po zasadnutí, ako je to už zvykom, prítomní sa posilnili zajačím paprikášom z kuchyne kuchára Hodoliča.

Samuel Medveď

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs