Darované bicykle Stredisku pre pestúnsku starostlivosť a adopciu Nový Sad

28.jún 2019

Darované bicykle Stredisku pre pestúnsku starostlivosť a adopciu Nový Sad

Pekné gesto dnes v Novom Sade. Spoločnosť Fanatic Bike z Nového Sadu darovala šesť bicyklov, ako aj tri balíčky pre urgentnú pestúnsku starostlivosť Stredisku pre pestúnsku starostlivosť a adopciu Nový Sad, s cieľom spríjemniť chvíle deťom v pestúnskych rodinách.

Prítomným deťom vo veku 5 až 15 rokov bicykle v mene tejto spoločnosti odovzdala Ivana Simićová zo spoločnosti Fanatic Bike, zatiaľ čo balíčky pomoci pre tri bábätká vo veku jeden až šesť mesiacov odovzdané boli riaditeľke Strediska pre pestúnsku starostlivosť a adopciu Ivane Koprivicovej.

Darované bicykle (Foto: Fanatic Bike)

„Sme vďační tejto spoločnosti za túto donáciu. V Stredisku máme dosť detí a pestúnov, takže je každá pomoc vítaná“ – konštatovala Ivana Koprivicová.

Jeden z bicyklov sa dostal aj dievčatku, o ktoré sa stará Nada Labanová z Plavny.

Ona tiež zdôraznila, že takéto darčeky vždy potešia a podpora spoločnosti je v každom momente a na každom poli dôležitá pre ich vývoj a integráciu.

„Našou žiadosťou bolo rozveseliť deti a aspoň čiastočne sa pričiniť k ich vývoju. Bicykle im umožnia čas tráviť vonku, venovať sa fyzickej aktivite a veru ich môžu používať aj ako prepravný prostriedok na tréningy či do školy.

K tomu, začalo sa nám leto a vycítili sme, že by asi práve teraz bola správna chvíľa rozveseliť tak deti, ako aj ich pestúnov“ – uviedla Ivana Simićová zo spoločnosti Fanatic Bike.

Foto: Fanatic Bike

Pekný príklad

Simićová dodala, že je toto iba začiatok spolupráce so Strediskom pre pestúnsku starostlivosť a adopciu Nový Sad.

„Našim cieľom je aj poukázať ľuďom, že keď sa chce – vždy sa nájde spôsob, ako pomôcť. Preto by aj iné spoločnosti mohli sledovať tento príklad“ – uzavrela Simićová.

Iniciátorom donácie bola práve spoločnosť Fanatic Bike, ktorá v Novom Sade podniká od roku 1992. Táto donácia bola hodnoty okolo 120 tisíc dinárov.

Stredisko pre pestúnsku starostlivosť a adopciu Nový Sad je ustanovizňou sociálnej ochrany, ktorú roku 2014 založila Vláda AP Vojvodiny. Stredisko kryje juhobáčsky, sriemsky a stredobanátsky obvod.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.