Debata o úhradách, samozdanení a voľbe riaditeľov

26.apr 2017

Debata o úhradách, samozdanení a voľbe riaditeľov

Výborníci báčskopetrovského lokálneho parlamentu na včerajšom zasadnutí najostrejšie diskutovali o zmenách súvisiacich s úhradami Obecnej rady a prinavrátení prostriedkov samozdanenia občanom obce.

Zhromaždenie vynieslo Uznesenie o spoluzaložení Verejného podniku pre územné a urbanistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad. A to za cieľom, aby obce, ktoré budú spoluzakladateľmi Ústavu mali zjednodušený postup pri vypracovaní priestorových a urbanistických plánov.

Čulá diskusia sa rozprúdila o zmenách vo vyplácaní finančných úhrad členom Obecnej rady, ktorá by mala vynášať 12-tisíc mesačne po členovi, bez ohľadu na počet zasadnutí v jednom mesiaci. Náčelník pre financie Boško Bogunović vysvetli, že nejde o navýšenie úhrad, ale o zmenu formy vo vyplácaní.

Najviacej pripomienok mali výborníci opozície. Miroslav Čeman ostro vystúpil s pripomienkou, že v obecnom rozpočte sú zmenšené takmer všetky položky a predovšetkým tá o financovaní miestnych spoločenstiev a teraz sa žiada navýšenie úhrad pre Obecnú radu.

Výborníci z politických strán pri moci tvrdili, že takouto mesačnou úhradou sa dosiahne väčšia efektivita práce rady. Záver tohto bodu bol nasledovný: aby členovia Obecnej rady, ktorí nie sú v stálom pracovnom pomere v OR, dostávali za prácu v rade mesačnú paušálnu úhradu v hodnote 12-tisíc dinárov netto.

Správu o prinavrátení prostriedkov samozdanenia občanom B. Petrovca, Hložian a Kulpína za obdobie od 1. januára do 23. marca 2017 podal obecný právny zástupca Vladislav Tárnoci. V spomenutom období bolo na tieto účely vyčlenených viac ako 18 miliónov dinárov a žiadosti o vrátenie prostriedkov bolo 278.

Z funkcie úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce B. Petrovec odvolali a následne za riaditeľa na štvorročné obdobie vymenovali Jána Pavlisa z Petrovca. Na mieste úradujúcej riaditeľky Strediska pre sociálnu prácu Obce B. Petrovec do 28. septembra t. r. zostane Biljana Drakulićová z Maglića a tiež do toho obdobia úradujúcim riaditeľom Progresu zostáva Ljubomir Kabić z Nového Sadu. Práca Progresu pod vedením spomenutého riaditeľa bola na zasadnutí pochválená. Z miesta úradujúcej riaditeľky SVD odvolali Jaňu Urbančekovú-Fejzulahiovú. Od 1. apríla sa na miesto riaditeľky z materskej dovolenky vrátila Viera Tárnociová-Krstovská.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs