Dedina potrebuje viac detí a mladí zamestnanie

15.júl 2013

Osada Slankamenské Vinohrady je umiestnená na svahoch Fruškej hory v severovýchodnej časti Sriemu a patrí do Obce Inđija. Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 v dedine žije okolo 350 ľudí.

Aj vlani, rovnako ako aj v tomto roku v Miestnom spoločenstve Slankamenské Vinohrady majú mnoho plánov. O tom, čo bolo príznačné pre uplynulé obdobie a najmä o tom, čo sa realizovalo v roku 2012, rozprávali sme sa v miestnostiach v strede osady s Jánom Machom, bývalým predsedom Rady MS Slankamenské Vinohrady, ktorý funkciu richtára v populárnych Brehách zastával celé desaťročie. Okrem toho Ján Macho je výborníkom v Zhromaždení obce Inđija a predsedom miestneho SKUS Vinohrady. O aktuálnych dianiach a plánoch na bežný rok sa bližšie zmienil Ján Alexa, aktuálny predseda Rady MS Slankamenské Vinohrady.

Dobrí spolupracovníci: Ján Macho (zľava) a Ján Alexa

Dobrí spolupracovníci: Ján Macho (zľava) a Ján Alexa

Na rozhraní rokov 2011/2012 v Slankamenských Vinohradoch vďaka malému grantu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a Obci Inđija v strede osady vyvŕtali studňu na zásobovanie pitnou vodou. Bola to, podľa slov Jána Machu, jedna z najväčších investícií v uplynulom desaťročí v osade (okrem realizovanej plynofikácie, výmeny elektrických stĺpov, sanácie strechy na Podrume, otvorenia univerzálneho športového ihriska, úpravy chodníkov na cintoríne, zabezpečenia počítačového vybavenia v spolku, zavedenia optického kábla v osade…).

– Našou prioritou bolo zaviesť pitnú vodu do budovy známejšej ako Podrum pre potreby žiakov, aktivistov spolku, tiež pre potreby ambulancie a Miestneho spoločenstva. Každý štvrtok sú tieto miestnosti otvorené a občania si môžu prísť po vodu, lebo bez nej života niet, – poznamenal J. Macho a dodal: – Studňa je vyvŕtaná do hĺbky 133 metrov a jej kapacita je dostatočná pre našu osadu. Keby sme mali prostriedky, ako ich nemáme, táto pitná voda by sa dala potrubím zaviesť aspoň do hlavných ulíc.

Aj v roku za nami v tamojšom Miestnom spoločenstve bolo málo peňazí na realizáciu väčších projektov. – Pracovali sme v súlade s možnosťami. Upravili sme Ulicu Jánošíkovu, spolu s hosťami z Českej republiky iniciovali sme založenie mikroregiónu na týchto priestranstvách, usporiadali sme tradičnú dedinskú oslavu Budárske dni…, – akcentoval Ján Macho.

V malých prostrediach je ťažko žiť, výdavky sú veľké, a preto medzi prioritné ciele v bežnom roku zaradili príchod potenciálnych investorov do osady, aby si hlavne mladí ľudia našli zamestnanie. V generálnom urbanistickom pláne ZO Inđija majú aj pre MS Slankamenské Vinohrady pripravenú atraktívnu lokalitu pre investorov, tak domácich, ako aj zahraničných. – V osade žije asi 350 osôb, no na svahoch Fruškej hory v miestnej kancelárii neprihlásených ľudí, hlavne výletníkov je trojnásobne viac, a preto sme si na bežný rok naplánovali zosilniť elektrické napätie v osade. Jestvujúce kapacity elektrickej energie už nestačia, – hovorí Ján Alexa, ktorý v predchádzajúcom mandáte bol zástupcom predsedu. Pre väčšiu frekvenciu ľudí v osade potrebujú aj viac kontajnerov na smeti, hoci odvoz smetí z domácnosti funguje nehatene podľa stanoveného rozvrhu inđijského VKP Komunalac. Tento podnik je inak medzi prvými podnikmi v Srbsku, ktoré sa zamerali na separáciu odpadov. K tomu treba dodať, že v predminulom roku Slankamenské Vinohrady boli na území Inđijskej obce vyhlásené za najčistejšie a najekologickejšie Miestne spoločenstvo.

Budova Miestneho spoločenstva – známejšia ako Podrum

Budova Miestneho spoločenstva – známejšia ako Podrum

Tunajší ľudia sa zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom, predovšetkým rastlinnou výrobou, ale aj dobytkárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Až 20 percent z celkového počtu obyvateľstva si na život privyrába v susedných osadách, kde pracujú ako sezónni robotníci. Mladí ľudia často za prácou odchádzajú do väčších miest, niektorí aj do zahraničia, a preto aktuálna situácia v dedine je taká, že vysunuté oddelenie predškolskej ustanovizne nepracuje pre nedostatok detí. Vo vysunutom oddelení krčedinskej základnej školy je v štyroch nižších ročníkoch zapísaných iba 7 žiakov (kedysi ich bolo 25 – 30), lekár do osady chodí raz týždenne na pár hodín, rovnako ako aj poštár. Život vo filiálnom cirkevnom zbore prebieha nehatene.

„Dedina potrebuje viac detí a mladí zamestnanie,“ konštatovali naši spolubesedníci a dodali, že spolupráca medzi Miestnym spoločenstvom a spolkom je výnimočne dobrá. V nadchádzajúcom období obe tieto inštitúcie sa zapoja do príprav 10. jubilejných Budárskych dní, ktoré sa uskutočnia 18. augusta na otvorenom javisku. V auguste dedinská oslava do Sl. Vinohradov priláka veľký počet návštevníkov.

Pre nádhernú prírodu, čistý vzduch a nezvyčajné ticho v populárnych Brehách si mnohí stavajú výletnícke chatky, a preto Slankamenské Vinohrady sú prostredím, ktorého najväčším potenciálnom je nielen vidiecky, ale aj riečny turizmus.

Členovia RMS Sl. Vinohrady, ako povedali naši spolubesedníci, sa i do budúcna budú usilovať pracovať v záujme lepšieho a kvalitnejšieho života v dedine. Zasadzovať sa budú, v súlade s možnosťami, za realizáciu ak nie veľkých, tak aspoň niekoľkých menších projektov.

A.           Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs