LETNÁ KNIŽNICA NA NOVOSADSKOM KÚPALISKU ŠTRAND

15.júl 2013

29kniznica-strand

LETNÁ KNIŽNICA NA NOVOSADSKOM KÚPALISKU ŠTRAND aj v tomto roku bude dostupná návštevníkom, ktorí sa budú chcieť relaxovať pri čítaní beletrie, dennej, či nedeľnej tlače. Pobočka Mestskej knižnice na Štrande funguje už päť rokov, no v tomto roku spolupráca medzi VKP Gradsko zelenilo, Mestskou knižnicou mesta Nový Sad a Heror media pont (na snímke sú ich predstavitelia) priniesla určité novinky. Okrem knižných titulov čitateľom je sprístupnená aj denná, resp. týždenná tlač v jazykoch národnostných spoločenstiev, kde je, pravdaže, aj týždenník Hlas ľudu a mládežnícky časopis Vzlet. Podľa slov riaditeľa Mestskej knižnice Dragana Kojića, letná knižnica bude otvorená do septembra a využívanie jej služieb je bezplatné. Potrebné je iba predložiť osobný preukaz, prípadne členskú kartu knižnice. Ponuka tlače v menšinových jazykoch je iba jednou zložkou bohatej palety, ktorou chcú propagovať vojvodinskú kultúrnu rôznorodosť. S tým cieľom pozývajú aj všetky národnostné rady a kultúrno-umelecké spolky, aby sa zapojili do programu podujatia Vojvodina fest, ktoré bude prebiehať na Štrande od 7. do  8. septembra.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs