V Košiciach a Spišskej Novej Vsi

15.júl 2013

V rámci Svetového stretnutia Slovákov a Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže v Košiciach v dňoch 4. až 7. júla pobudli členovia Ochotníckeho divadla KIS Kysáč.

Momentka na zapamätanie zo Spišského hradu, ktorý je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe

Momentka na zapamätanie zo Spišského hradu, ktorý je najväčším stredovekým hradom v strednej Európe

Ako informuje Ján Privizer, vedúci OD KIS, pozvanie do Košíc sa im dostalo od predstaviteľov tamojšej Matice slovenskej. Bolo to ešte vlani na Scénickej žatve, keď hrali predstavenie Hugo Karas. Zájazd do Košíc si teda začali plánovať skôr a keďže boli oslovení, aby sa pripravili na pouličné divadlo, skúšky mali na detskom ihrisku v strede Kysáča.

V deň príchodu do Košíc, európskeho hlavného mesta kultúry 2013, sa Ján Privizer a Anna Chrťanová-Leskovac v Historickej radnici zúčastnili na prijatí delegácií zahraničných Slovákov i ostatných delegácií a hostí Matice slovenskej u primátora mesta Košice Richarda Rašiho a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka TrebuľuVo večerných hodinách kysáčski herci vystúpili v Košiciach ukážkou z predstavenia Hugo Karas, ako i v rámci otváracieho ceremoniálu, kde sa predstavili zahraničné a slovenské umelecké kolektívy.

Keďže bolo naplánované, aby zahraničné súbory účinkovali v priľahlých obciach a mestách Košického a Prešovského kraja, kysáčski divadelníci v piatok 5. júla odcestovali do Spišskej Novej Vsi. Ako hovorí spolubesedník, tam ich privítali divadelníci, s ktorými aj skôr spolupracovali. Medzi nimi Iva Liptáková z Bábkového divadla spod Spišského hradu. Privítanie bolo v kostýmoch s chlebom a soľou, po čom nasledovala obchôdzka Spišského hradu. Iste zostane v pamäti, najmä mladším divadelníkom, lebo im sprievodcovia ozrejmili dejiny hradu, ktorý si so záujmom obzreli všetci účastníci kysáčskej výpravy. Nasledovala obchôdzka mesta a príprava na vystúpenie v Spišskej Novej Vsi, kde vo večerných hodinách odohrali predstavenie D. Gombára Hugo Karas. O deň neskoršie  divadelníci z Kysáča navštívili Múzeum Spiša, kde sa oboznámili s tradíciou výroby zvonov, tamojšiu radnicu a vystúpili na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. V rámci obchôdzky sa oboznámili aj s inými kultúrnymi pamiatkami mesta. Po návrate do Košíc navštívili aj tu niektoré historické a pamätné miesta a v nedeľu už absolvovali cestu späť do Kysáča.

E. Š.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs