Deň Hlasu ľudu – udelili novinárske ceny a jubilejné odmeny

21.okt 2016

Deň Hlasu ľudu – udelili novinárske ceny a jubilejné odmeny

V miestnostiach NVU Hlas ľudu, ktorá pôsobí už 72 rokov, dnes bolo slávnostne. Pri príležitosti osláv – Dňa Hlasu ľudu boli udelené jubilejné odmeny a ročné novinárske ceny novinárom a spolupracovníkom týždenníka Hlas ľudu a mesačníka Vzlet.

Časť účastníkov osláv Dňa Hlasu ľudu

Časť účastníkov osláv Dňa Hlasu ľudu

Po úvodnom príhovore Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, udelil osobitné jubilejné ceny za dlhodobú prácu v NVU Hlas ľudu, ktoré dostali novinári redaktori: Juraj Pucovský (35 odpracovaných rokov), Anna Francistyová (30) a Ľubica Sýkorová (20), novinárky: Anna Lešťanová (20) a Katarína Gažová (20), jazyková redaktorka Anna Horvátová (20) a lektorka Mária Domoniová (10).

Stevan Lenhart, zodpovedný redaktor mládežníckeho časopisu Vzlet podal správu komisie, ktorá rozhodla, aby sa Martina Valentová z Padiny stala tohtoročnou nositeľkou ceny Vzletu. Podávajúc správu Lenhart skonštatoval, že si ju Valentová zaslúžila preto, lebo „vo Vzlete uverejnila celý seriál portrétov a rozhovorov s mladými ľuďmi, tiež písala riporty o mládežníckych, kultúrnych a hudobných akciách, ale prispela aj publicistickými článkami na témy zo sveta”.

Doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. publicista, pedagóg zo Slovenska a predseda posudzovacej poroty podal správu komisie pre ročné ceny Hlasu ľudu.

Na spoločnej snímke: odmenení novinári a jubilanti

Na spoločnej snímke: odmenení novinári a jubilanti

Martin Kasarda podal správu komisie pre ročné ceny Hlasu ľudu

Martin Kasarda podal správu komisie pre ročné ceny Hlasu ľudu

Juraj Bartoš si zaslúžil 1 .novinársku cenu za seriál rozhovorov Na pulze dní. Jasmina Pániková získala 2. novinársku cenu „za profesionálny a objektívny prístup k spracovaniu národnostných, politických a sociálnych tém a odvahu spracovať ich reportérsky vyspelo, ľudsky, mravne a s nadhľadom. Juraj Pucovský získal 3. novinársku cenu „za jeho novinárske písanie a redaktorskú prácu pri tvorbe športovej časti Hlasu ľudu”.

Podávajúc správu komisie M. Kasarda skonštatoval, že cenu týždenníka Hlas ľudu pre dopisovateľskú spoluprácu si zaslúžil Vladimír Lenhart za seriál, „v ktorom ukázal rozmanitosť okolo nás, v ktorom nás učil rešpektu, úcte a dialógu k menšinám”.

Prítomným sa prihovoril v mene NRSNM Juraj Červenák, predseda Správnej rady NVU HĽ Pavel Zima a šéfredaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorá zároveň zablahoželala odmeneným a jubilantom a všetkým zamestnancom NVU Hlas ľudu popriala úspešnú prácu v nadchádzajúcom období.               

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs