Vyhodnotenie 6. kola fotosúbehu ÚKVS

22.okt 2016

Vyhodnotenie 6. kola fotosúbehu ÚKVS

dsc_7968_resizeVyhodnotenie 6. kola fotosúbehu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý sa niesol v znamení zbierky starých fotografií znázorňujúcich práce a remeslá vojvodinských Slovákov, sa uskutočnilo dnes poobede v reštaurácii Aróma v Báčskom Petrovci.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov už tradične organizuje fotokonkurz, ktorý má za cieľ podnietiť k zbieraniu a dokumentovaniu fotografií znázorňujúcich momenty tradičnej kultúry Slovákov žijúcich v Srbsku.

dsc_8020_resizeDokumentačné oddelenie Ústavu zbieraním fotografií prispieva k zachovávaniu i údajov o našej kultúre a živote ľudí. Takto zozbierané dokumenty by mali byť dostupné terajším a budúcim študentom, bádateľom, umelcom a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o našu kultúru.

dsc_7984_resize„Témou tohtoročného konkurzu boli remeslá a práca doma i v poli. Na konkurz bolo zaslaných 213 fotografií od 21 účastníkov z Aradáča, Bingule, Hložian, Kovačice, Kysáča, Padiny, Pivnice, Starej Pazovy, Vojlovice, Čelareva, Báčskej Palanky, respektíve z iných prostredí. Väčšina zaslaných fotografií datuje z prvej polovice 20. storočia, a to hlavne z medzivojnového obdobia až po 70. roky 20. storočia. Fotografie znázorňujú tradičnú kultúru ako i práce a remeslá Slovákov žijúcich vo Vojvodine – chmeľové oberačky, oberačky hrozna, okopávanie v poli, kosenie a tlačenie žita, oračku, zabíjačku, mrvenie kukurice, prácu s trstinou, chovanie a čistenie sliepok, chovanie ošípaných, pastiersku robotu, vŕtanie studne, strihanie oviec, rúbanie dreva a z remesiel evidujeme kováčske, murárske, holičské, maliarske, mäsiarske či krajčírske remeslá. Ešte jedna zaujímavá téma je zvečnená na fotografiách a to je spracovanie konopí. Táto rastlina sa už dávno nepestuje na našich poliach, ale v posledných dvoch, troch rokoch znovu zaznamenávame jej návrat. Zvláštny je spôsob, na ktorý sa konope spracovali a práve to už môžeme vidieť iba na fotografiách,“ zdôvodnil práce predseda komisie Ján Demrovský.

dsc_8039_resizeÚlohou komisie bolo vybrať desať najcharakteristickejších, ktoré najlepšie znázornia istú prácu alebo remeslo. Komisia v zložení Ján Hlaváč, Anna Séčová-Pintírová a Ján Demrovský sa z množstva fotografií rozhodla o 10 najpriliehavejších, ktoré sa do budúcna budú používať ako pohľadnice. Z týchto potom dve fotografie vyhodnotila ako najzriedkavejšie a ich majiteľov odmenila priliehavými darčekmi.

dsc_8040_resizeSú to fotografia kováča Pavla Červenáka z Vojlovice, ktorá datuje z roku 1964 a ktorú zaslala Anna Kucháriková a trepanie konopí v rodine Belániovej, ktorú zaslal Ján Guba z Pivnice.

Bohatý umelecký program, ktorý predchádzal vyhodnoteniu otvorila riaditeľka ÚKVS Anna Chrťanová-Leskovcová a v ňom účinkovali folkloristi SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, staršia skupina detského folklórneho súboru Petrovskej družiny, recitátori Monika BažaľováMartin Krajčík a herci Anna FehérováJán Chalupka.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs