DIVADELNÝ VAVRÍN V NEDEĽU: Dve súťažné a jedno nesúťažné predstavenie

24.okt 2016

DIVADELNÝ VAVRÍN V NEDEĽU: Dve súťažné a jedno nesúťažné predstavenie

Predstavenie Maratónci bežia čestné kolo v podaní Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove otvorilo včerajší tretí deň prvého víkendu Divadelného vavrína 2016 v Petrovci.

44vavrin-maratonci

Pazovskí Maratónci vedeli zaujať obecenstvo počas celého vystúpenia

Pazovské divadelné predstavenie spracovali podľa textu Dušana Kováčevića. Pazovský súbor ho podal svojráznym spôsobom. Réžiu, dramaturgiu, scénu a úpravu textu mal na starosti Alexander Bako. V predstavení využili hudbu Boru Đorđevića a Enniho Morriconea vo výbere Alexandra Baka. Hoci divadelné predstavenie sledoval menší počet divákov, predsa pazovský divadelný súbor vedel zaujať diváka od začiatku do konca vyše 90-minútového predstavenia. Obecenstvo búrlivo reagovalo na humorné, hoci aj morbídne scény. Porota pochválila predstavenie s pripomienkou na jazykové nedopatrenia v krátení koncoviek slov.

Kráľ Ubu (Miroslav Babiak) v adaptácii známeho divadelného predstavenia

Kráľ Ubu (Miroslav Babiak) v adaptácii známeho divadelného predstavenia

V Klube Divadla VHV bolo nesúťažné predstavenie Kráľ Ubu – politické zhromaždenie ľudu, autorom je Alfred Jarry, v adaptácii Miroslava Babiaka. Autormi konceptu sú Miroslav Babiak a Ján Čáni. Z hercov účinkoval Miroslav Babiak. Inscenácia Kráľ Ubu bola v histórii Divadla VHV v Báčskom Petrovci jednou z najhrávanejších a najocenenejších, ako sa píše v bulletíne prehliadky.

Adam (Rastislav Zorňan) a jeho žena Eva (Mária Turanská) sa hádajú, či kúpiť kravu

Adam (Rastislav Zorňan) a jeho žena Eva (Mária Turanská) sa hádajú, či kúpiť kravu

Záverom nedeľnajšieho divadelného večera vystúpililo Ochotnícke divadlo pri SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade s predstavením Bos taurus. Autorom predlohy a režisérom je Rastislav Zorňan, ktorý mal na starosti aj výber slovenskej ľudovej hudby, zakomponovanej do predstavenia, keďže sa dej odohráva v dedinskom prostredí.

Predloha je inšpirovaná poviedkou Martina Kukučína Rysavá jalovica, ibaže sa dej odohráva v súčasnosti. V texte sú použité aj pravdivé prípady, ktoré sa udiali v jednej našej slovenskej dedine, pravda, trochu spracované. Diváci pozitívne reagovali na diania na javisku a smiechom podporili výstup novosadských divadelníkov.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs