Včera oslávili dve desaťročia MOMS Čelarevo

24.okt 2016

Včera oslávili dve desaťročia MOMS Čelarevo

Miestny odbor Matice slovenskej v Čelareve založili 19. októbra roku 1996. Čelarevskí Slováci a ich hostia si túto udalosť pripomenuli včera podvečer.

Katarína Melegová Melichová a Ondrej Šinka (Foto: J. Bartoš)

Katarína Melegová Melichová a Ondrej Šinka (Foto: J. Bartoš)

Prítomných privítal podpredseda MOMS Ondrej Šinka. Po tom, čo spoločne zaspievali matičnú hymnu Po nábreží koník beží, Šinka niekoľkými vetami zhrnul prejdenú cestu. Vyzval matičiarov aby sa stretávali častejšie, nielen keď sú dáke oslavy. Podpredseda osobitne poprosil Slovákov aby si zapisovali deti základoškolákov, na hodiny slovenského jazyka.

Potom sa prihovorila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová Melichová. Tiež poukázala na potrebu pestovania materinského jazyka a odovzdala balík kníh pre školské deti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Žiačky ZŠ Zdravka Čelareva s učiteľkou slovenčiny Máriou Supekovou (Foto: J. Bartoš)

V pokračovaní programu vystúpili žiačky Základnej školy Zdravka Čelara. Predstavili sa básničkami, hádankami, slovenskými prísloviami a pesničkou. Nacvičila ich učiteľka Mária Supeková.

Po doznení slovenských piesní, ktoré pohostinne zaspievali členovia Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian Anna Hašková, Jaroslav Kriška a Marína Zahorcová, slova sa ujal čestný predseda MSS Rastislav Surový. Upozornil na povážlivý stav slovenského jazyka v čelarevskej základnej škole. Jeho manželka Elena Surová predniesla priliehavý text o Slovákoch a báseň.

Janko Čérný (Foto: J. Bartoš)

Janko Čérný (Foto: J. Bartoš)

Krátky vlastný beletrizovaný príspevok ladený k potrebe zachovania svojbytnosti prečítal niekdajší predseda MOMS Čelarevo Janko Čérný.

Záverom úradnej časti program osláv dvoch desaťročí existencie MOMS Čelarevo podpredseda Ondrej Šinka odovzdal ďakovné charty viacerým jeho členom a zaslúžilým pracovníkom.

V pokračovaní stretnutia nasledovala tanečná zábava pri hudbe bratov RastislavaVlastimíra Struhárovcov z Hložian.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs