Kovačická sobota na Vavríne

23.okt 2016

Kovačická sobota na Vavríne

Na 47. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín, ktorá práve prebieha v Petrovci, včera s dvomi predstaveniami vystúpili nové kovačické ochotnícke sily a pekne prekvapili tak obecenstvo, ako aj porotu.

Realita v predstavení O láske...

Realita v predstavení O láske…

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM zahralo dve autorské a režijné predstavenia Dragana Karlečíka. Najprv to bola inscenácia O láske…, ktorá sa satiricky upriamila na populárne realitné televízne programy. Zapôsobili tu aj mladší herci, ale aj tí s bohatou divadelnou kariérou. Ceny poroty obecenstva, ktoré sa udeľujú na rozhovoroch po predstavení, zaslúžene sa dostali dvom mladým protagonistom: Adamovi Strakúšekovi za úlohu úradníka a Alexandre Čížikovej za úlohu jeho kolegyne.

Protagonisti predstavenia Tmy s režisérom, keď vyšli z javiskovej tmy

Protagonisti predstavenia Tmy s režisérom, keď vyšli z javiskovej tmy

Predstavenie Tma v podaní štyroch členov spomenutého združenia KOKRAM odzneli v úplnej tme a na malej scéne, teda na javisku boli aj herci, aj diváci. Ako nám neskôr povedal autor a režisér Dragan Karlečík, pohnútkou vzniku inscenácie boli súčasné pomery v kultúrnych dianiach Kovačice a na tento spôsob vyriešil svoj dávny sen: urobiť inscenáciu bez reflektorov. Totiž každý z hercov nosil si vlastné svetielko. Ceny poroty obecenstva boli udelené Andrei Karasovej (v predstavení Speváčka) a Jánovi Chrťanovi (za úlohu Vedúceho).

Z udelenia cien poroty obecenstva v Klube Divadla VHV

Z udelenia Cien poroty obecenstva v Klube Divadla VHV

V rozhovoroch odborníci upozornili na jazykové chyby zvlášť v prvom predstavení, tiež na to, že treba byť na scéne hlasnejší, ale pochválili mladý kolektív za odvahu. Zvlášť vyzdvihli ako ucelenejšie to druhé predstavenie, v ktorom bola aj štýlová čistota, aj dôslednosť zvlášť vo využívaní svetelných efektov.

Predstavená bola i kniha o režisérovi Jánovi Makanovi

Predstavená bola i kniha o režisérovi Jánovi Makanovi

Medzi týmito dvomi kovačickými predstaveniami v Klube Divadla VHV bola ďalšia prezentácia knihy Makan zostavovateľa Martina Prebudilu. Kniha vlani vydalo Slovenské vydavateľské centrum ako 2. zväzok v edícii Tália a premiéru mala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Na petrovskom predstavovaní moderátor a zostavovateľ knihy Martin Prebudila zdôraznil význam tejto akcie, lebo sa koná v roku osláv 150. výročia divadla vojvodinských Slovákov. Po monografii o Ľuboslavovi Majerovi a tentoraz o Jánovi Makanovi riaditeľ SVC Vladimír Valentík oznámil, že ako tretia kniha v tejto edícii vyjde titul venovaný Miroslavovi Benkovi. O nekonvenčnej knihe o televíznom a divadelnom režisérovi a pedagógovi Jánovi Makanovi hovorili i Ďula Šanta, grafický dizajnér, Živko Popović, profesor na Akadémii umení v Novom Sade, a Peter Procházka z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs