HLOŽANY: Slovenka prezentovala knihy MSS

25.okt 2016

HLOŽANY: Slovenka prezentovala knihy MSS

SŽ Slovenka darovala knihy matičnej knižnici v Hložanoch (Foto: J. Bartoš)

SŽ Slovenka darovala knihy matičnej knižnici v Hložanoch (Foto: J. Bartoš)

Včerajšieho Literárneho večierka v Hložanoch venovaného knižnej produkcii Matice slovenskej v Srbsku sa zúčastnilo zo 30 členiek Spolku žien Slovenka.

Prítomných v kaviarni Pod lipami privítala predsedníčka SŽS Viera Miškovicová. Predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová stručne ozrejmila vlaňajšiu a tohtoročnú vydavateľskú činnosť tejto inštitúcie.

Účastníčky literárneho programu na večierku SŽS (Foto: J. Bartoš)

Účastníčky literárneho programu na večierku SŽS (Foto: J. Bartoš)

Program pokračoval ukážkami z kníh, ktoré naposledy vydala MSS. Úryvky prózy a básne prečítali: Miriam Murtínová, Katarína Melegová Melichová, Zuzana Dudková, Jasminka Činčuráková Galambošová a Anna Galambošová. Zopár slovenských lyrických piesní zaspievala Marína Zahorcová.

Predsedníčka SŽS záverom večierka odovzdala balík detských kníh Ondrejovi Zahorcovi ako darček pre knižnicu MOMS Hložany a hlava MSS poctila priliehavými darčekmi interprétky krásneho slova. Ženy si nakoniec pozreli a podaktoré aj kúpili knihy, ktoré priniesli pracovníčky MSS.

Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs