Za horami, za dolami – v Múzeu Vojvodiny

26.okt 2016

Za horami, za dolami – v Múzeu Vojvodiny

Vzácne exponáty na obdiv

Vzácne exponáty na obdiv

Prvá výstava v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade venovaná životu, tradícii, dejinám a kultúre vojvodinských Slovákov čaká na návštevníkov od dnes na prvom poschodí tejto poprednej kultúrnej inštitúcie.

Šándorské piesne zneli v prednese Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej

Šándorské piesne zneli v prednese Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej

V rámci oslavy Dňa múzea otvoril ju Miroslav Štatkić, pokrajinský tajomník pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Výstava má výstižný názov Za horami, za dolami a podnázov Tri storočia Slovákov vo Vojvodine. Bol to viacročný projekt tohto múzea a autormi sú kustódi, etnológovia, historici a kunsthistorici: Anna Séčová-Pintírová, Mr. Katarína Radisavljevićová, Aleksandar Petijević, Tatjana Bugarská, Vojislav Martinov, Mirjana Lakićová, Čarna Milinkovićová a Aleksandra Stefanovová.

Starodávna slovenská ľudová pieseň znela v modernej úprave Ervína Malinu

Starodávna slovenská ľudová pieseň znela v modernej úprave Ervína Malinu

Je skutočne premyslene schystaná, bohatá, multidisciplinárna, lebo jej cieľom bolo „predstaviť tie charakteristiky Slovákov vo Vojvodine, ktoré reprezentujú ich identitu“. Muzeálne predmety, archívny materiál a výtvarné diela prezentujú hmotné, duchovné i kultúrne dedičstvo a sú výsledkom spolupráce Múzea Vojvodiny, nositeľa projektu, a početných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích ustanovizní a inštitúcií. Dôležitú zložku výstavy tvoria sprievodné texty pri exponátoch, ktoré vysvetľujú nielen reálne predmety, ale aj kultúrne a politické vzťahy Slovákov a Srbov na území dnešnej Vojvodiny.

Riaditeľka múzea Dr. Ágnes Ózerová v príhovore pripomenula, že vo svojich zbierkach majú 1 500 muzeálnych predmetov svedčiacich o živote tunajších Slovákov a že skutočne dozrel čas na takúto muzeálnu syntézu. K tej syntéze príhovorom prispel i Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov. Priamou ukážkou slovenskej hudobnej a literárnej klenotnice boli pôvodné jánošícke piesne v prednese Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej za sprievodu harmonikára Ondreja Maglovského, pieseň Keď sa Slovák ta do sveta poberal v modernej úprave a v prednese hudobníkov Ervína Malinu a Maje Alvanovićovej a verše zo slovenskej vojvodinskej literatúry v podaní recitátorky Ivety Galasovej.

Výstava bude v Múzeu Vojvodiny teda v Novom Sade prístupná návštevníkom do decembra a potom ju plánujú prezentovať aj v iných mestách.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs