28. október v Petrovci po 75 rokoch

28.okt 2016

28. október v Petrovci po 75 rokoch

dsc_8069_resizeTohto roku sa navŕšilo presne 75 rokov od mučeníckej smrti petrovských mladíkov, ktorých na šibeniciach popravili maďarskí okupanti ako odvetu pre zapálenie fabrík konopí v tomto prostredí už v prvom roku druhej Svetovej vojny, teda 28. októbra 1941.

Aby sa nezabudlo na ich ideály a hrdinský čin, ktorý sa skončil tragicky, lokálna samospráva, podobne ako to zvykla robievať už dlhý rad rokov, zorganizovala pietnu spomienku na popravených mladíkov.

Predstavitelia lokálnej samosprávy, spoločenských organizácií a združení, učitelia a žiaci z petrovských škôl v čele s posledným živým bojovníkom 14. Vojvodinskej údernej slovenskej brigády Jánom Kaňom sa dnes predpoludním zoskupili na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla.

dsc_8081_resizeBudova súčasného SVD kedysi niesla meno Dom kultúry 28. októbra práve ako spomienka na túto tragickú udalosť, keď na mieste vedľa nej, vtedy ako súčasť nádvoria starého obecného domu, fašistický okupant ako výstrahu pred podobnými činmi domáceho obyvateľstva exemplárne umučil petrovských mladíkov. Vtedy o život prišli Pavel Ďuga, Ján Labáth, Martin Hrubík, Ján Marčok, Rudo Hrubík, Branislav Mokić, všetci z Petrovca, Jovan Žeravljev z Nového Sadu a Ljubomir Doroslovački z Bečeja.

Aj v súčasnosti na tom mieste vo dvore práve lešeniami opásanej budovy SVD stojí pomník a vyryté mená v kameni našich prvobojovníkov.

Už v zachodenom obrade i tohto roku odznela príležitostná komemorácia pri pomníku a na spoločnej hrobke na partizánskom cintoríne v Petrovci.

Po piesni žiackeho chóru základnej školy pod vedením profesorky Marieny Stankovićovej-Krivákovej pri pomníku martýrom slobody odzneli priliehavé básne žiačok petrovského gymnázia a svojrázna hodina dejín v podaní profesora Jána Bendu a v príležitostnom programe sa prihovoril aj predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić. K pomníku viaceré združenia položili i vence.

dsc_8116_resizepietnej spomienke sa pokračovalo pri spoločnej hrobke, kam týchto prvobojovníkov po oslobodení roku 1945 Petrovčania preložili a vybudovali im priliehavý pomník. Takže zástup sa presunul aj na tzv. partizánske hroby, kde tiež viaceré organizácie a združenia položili vence a žiaci aj kytice kvetov. Po veršoch básnika Paľa Bohuša význam obete martýrov slobody sa mladým generáciám pokúsil ozrejmiť predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ján Rybovič.

Škôlkári, žiaci a ctitelia k tomuto dňu hrobku martýrov na petrovskom cintoríne už vopred upravili a ovenčili kvetmi.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs