Polemicky, ale aj jednoznačne

Polemicky, ale aj jednoznačne

🕔24. mar 2019

Odvolaním doterajších a voľbou nových členov Dozornej rady Matice slovenskej v Srbsku sa ukončilo 25. v poradí zasadnutie Zhromaždenia MSS, ktoré sa konalo v sobotu 23. marca v zasadačke Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Odvolaniu však predchádzala obsiahla, na momenty polemická rozprava hlavne o tom, či Stanovy

Čitať viac
Pozdvihovať národnostné povedomie

Pozdvihovať národnostné povedomie

🕔15. feb 2019

V stredu večer 13. februára v Padine sa stretli predstavitelia MOMS z Banátu. Prítomní boli matičiari z Vojlovice, Kovačice, Padiny, Hajdušice, Bieleho Blata a Jánošíka. Témou zasadnutia bola analýza volieb do NRSNM a príprava na nadchádzajúce zasadnutie Správnej rady MSS. Na úvod podpredseda MSS Branislav

Čitať viac
Didaktický materiál pre najmladších

Didaktický materiál pre najmladších

🕔31. jan 2019

V posledný januárový deň predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka spolu s predsedom Obce Báčsky Petrovec Srđanom Simićom udelili v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci didaktický materiál. Hostí privítala riaditeľka ustanovizne Zuzana Pašićová, vyjadriac vďaku, že ani predstavitelia Matice a ani obecné vedenie nezabúdajú

Čitať viac
Výstava Petra Dešića

Výstava Petra Dešića

🕔10. aug 2018

Dnes ráno bola otvorená výstava Slováci v Srbsku Petra Dešića v Dome MSS Ľudovíta Mišíka. Otvoril ju predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić. Slovo na privítanie najprv patrilo predsedovi Matice slovenskej v Srbsku Jánovi Brtkovi. O výstave Slováci v Srbsku sa zmienil Vladimír Valentík. „V

Čitať viac
Balíky školských potrieb prvákom

Balíky školských potrieb prvákom

🕔3. júla 2018

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčeková, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić a podpredseda MSS pre Sriem a zároveň predseda Komisie pre vzdelávanie MSS Janko Havran sa dnes predpoludním zúčastnili odovzdávania balíkov školských

Čitať viac
Staronové poznámky

Staronové poznámky

🕔3. nov 2017

V ústrety ďalšej novelizácii Stanov Matice slovenskej v Srbsku, v Bielom Blate sa v stredu 1. novembra stretli predstavitelia MOMS z Banátu. Témou stretnutia boli závery, čiže zápisnice z troch zasadnutí dozornej Rady MSS a návrh nových Stanov. Po obsiahlej vyše dvojhodinovej výmene mienok predstavitelia banátskych matičiarov

Čitať viac
Slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku

Slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku

🕔5. aug 2017

Po výstupení Komorného zboru Musica Viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej, ktorý zaspieval hymnu SNS Po nábreží koník beží, v mene predsedu MSS hostí zo zahraničia a z domova, na slávnostnom zasadnutí dnes v sieni SVD privítala Mária Andrášiková. Následne zvolili pracovné predsedníctvo zhromaždenia, ktoré

Čitať viac
List Jána Gubu ohľadom zneužitia jeho mena a MOMS Pivnica na volebnom zhromaždení MSS

List Jána Gubu ohľadom zneužitia jeho mena a MOMS Pivnica na volebnom zhromaždení MSS

🕔2. mája 2017

Na adresu redakcie Hlasu ľudu dnes prišiel list autora Jána Gubu, podpredsedu MOMS Pivnica, ktorý uvádzame v úplnom znení: List ohľadom zneužitia môjho mena a MOMS Pivnica na volebnom  zhromaždení MSS Týmto potvrdzujem, že MOMS v Pivnici je nečinný už

Čitať viac
Konštruktvne o novelizácii stanov

Konštruktvne o novelizácii stanov

🕔14. feb 2017

V pondelok 13. februára v Hajdušici zasadali predstavitelia Miestnych odborov Matice slovenskej z banátskeho regiónu. Prítomní boli predstavitelia z Bieleho Blata, Vojlovice, Zreňanina, Kovačice, Padiny a Jánošíka, ako aj viacerí členovia domáceho MOMS. Všetkých najprv pozdravil predseda hajdušického MOMS Vladimír Hudec a zasadnutie viedol podpredseda MSS pre

Čitať viac
Schválili Novelizáciu stanov MSS

Schválili Novelizáciu stanov MSS

🕔7. nov 2016

V Dome MSS v Petrovci včera podvečer prebiehalo zasadnutie Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku a predsedov MOMS. Schôdze sa zúčastnili predstavitelia 18 MOMS z celkove 29. Ústredným bodom rokovania boli Návrhy na novelizáciiu stanov MSS, ktoré Legislatívna komisia MSS sformulovala do 13 bodov.

Čitať viac