Didaktický materiál pre najmladších

31.jan 2019

Didaktický materiál pre najmladších

V posledný januárový deň predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka spolu s predsedom Obce Báčsky Petrovec Srđanom Simićom udelili v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci didaktický materiál.

Hostí privítala riaditeľka ustanovizne Zuzana Pašićová, vyjadriac vďaku, že ani predstavitelia Matice a ani obecné vedenie nezabúdajú na ustanovizeň a snažia sa podporiť ich činnosť. Didaktický materiál je spotrebiteľský materiál, vždy ho treba obnovovať a každá pomoc príde vhod

Balíčky s pomôckami, ktoré prispievajú k rozvíjaniu detskej tvorivosti, obrazotvornosti a realizácii úloh podporujúcich rozvoj logického myslenia, čo je aj cieľom tak predškolskej ustanovizne, ako aj našej spoločnosti, doručia aj do škôlok v Maglići, Hložanoch a Kulpíne. Prostriedky na didaktický materiál zabezpečili z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda Matice slovenskej už rozdelil balíčky aj v Báčskopalanskej a Odžackej obci v predškolských ustanovizniach v Pivnici, Silbaši, Selenči a Laliti.

Foto: Andrijana Struhárová-Ćirićová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs