Z tlačovky Výboru pre informovanie NRSNM

31.jan 2019

Z tlačovky Výboru pre informovanie NRSNM

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny mal včera v sídle Rady ustanovujúcu schôdzu. O jej obsahu informovala predsedníčka výboru Anna Horvátová na tlačovke, po ukončení schôdze, ktorú médiá priamo nesledovali.

„Na dnešnej prvej schôdzi výboru sme sa konštituovali. Som rada, že skutočne sú tu odborníci vo svojich profiloch. Všetci vyjadrili veľké plány a nebude nám ťažko spolupracovať. Všetkým je priorita, aby informovanie v slovenskej reči bolo čím kvalitnejšie“ povedala Horvátová kolegyniam a kolegom z viacerých médií.

Priority

Úvodom tlačovky ona informovala, čím sa VPI v nadchádzajúccom období bude zaoberať prednostne:

„Priority, ktoré sme dnes navrhli, sa veľmi neodchyľujú od doterajších, lebo sme vo všetkom tomto ešte noví a nevieme, akými prostriedkami budeme disponovať. V každom prípade by sme ponechali pres stredisko počas Slovenských národných slávností. Potom aj niečo nové, čo sa pred takými desiatimi rokmi dialo a potom vystalo; je to Žur škola, na ktorú by sme oslovili aj nádejných, ale aj profesionálnych žurnalistov. Podpora lokálnym médiám v Šíde, Starej Pazove, Kovačici, Pančeve, Zreňanine tiež nesmie vystať.“

Na našu otázku, či na schôdzi výboru bola reč aj o rozpočte, predsedníčka povedala: „O rozpočte zatiaľ, žiaľ, nemôžeme hovoriť, preto, že ešte nemáme určený rozpočet na rok 2019. To nezávisí od nás, závisí od Kancelárie pre medziľudské a náboženské vzťahy. K tomu pribudli aj dve národnostné rady, rozpočet sa v každom prípade zmenší.“

Bez komisií

Výbor sa na ustanovujúcej schôdzi nezaoberal ani mediálnou stratégiou; bude vraj rozpracovaná na nasledujúcom stretnutí členov VPI. Na otázku, či vtedy bude reč aj o komisiách VPI Horvátová povedala:

„Myslím si, že to bude teraz inak trochu zostavené, že tie komisie teraz nebudú, lebo sme sa rozhodli, že aby sme nerozčleňovali sieť až tak priveľmi, že vlastne načo sme tu my. Sme taký dobrý odborný tím, že zvládneme. Nehovorím, že nebudeme angažovať spolupracovníkov, v každom prípade áno, vítaní sú.“

Nakoniec sme sa spýtali, prečo VPI pracoval bez prítomnosti médií, respektíve, či to bude teraz taká prax. Odpoveď znela: „Tak sme sa rozhodli na tomto prvom zasadnutí; do budúcna myslím si, že nebude takou praxou.“

V závere tlačovky predsedníčka VPI dodala, že sa budú zaoberať aj dopisovateľmi: „Budeme sa snažiť prostredníctvom projektov podporiť a uhradiť čím viac ich činnosť.“

Foto: Jarmila Takáčová

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs