Stará Pazova: Zasadnutie Hospodárskej rady

31.jan 2019

Stará Pazova: Zasadnutie Hospodárskej rady

Dnes sa v Národnom dome futbalu v Starej Pazove konalo prvé zasadnutie Hospodárskej rady Obce Stará Pazova.

Predseda rady Đorđe Radinović, ktorý je i predsedom Obce Stará Pazova, prítomných podnikateľov, ktorí podnikajú na území Staropazovskej obce, oboznámil s infraštruktúrnymi projektmi v roku 2019, ktoré v značnej miere prispejú k rozvoju hospodárskeho ambientu v tejto sriemskej obci.

Medzi naplánované  významnejšie infraštruktúrne práce v bežnom roku predseda Radinović zaradil výstavbu a rekonštrukciu lokálnych ciest, výstavbu kanalizácie s čističkami, inštalovanie verejného osvetlenia v priemyselných zónach…

Na schôdzi Hospodárskej rady hovorili aj náčelníčky viacerých oddelení obce spätých s uplatnením zákonných predpisov v investovaní, platení daní, tiež v inšpekčných službách. Hovorili aj o verejných súbehoch v oblasti, ktorá sa týka hospodárstva. Podnikatelia zo Staropazovskej obce prejavili záujem o takého svojrázne edukatívne stretnutie s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a zvlášť boli pozvaní, aby sa v pracovných skupinách zúčastnili v utváraní Stratégie udržateľného rozvoja obce na obdobie 2021-2031. O tom viac sa zmienila Marina Savićová, námestníčka predsedu obce pre ekonomický rozvoj a strategický marketing.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs