Krátke jednoaktovky Vol. 1

31.jan 2019

Krátke jednoaktovky Vol. 1

Nové divadelné predstavenie v divadelnej sezóne 2018/2019 v produkcii kovačického Kolektívu kreatívnych amatérov (KOKRAM) má názov Krátke jednoaktovky Vol. 1.

Autorom a režisérom hry je Dragan Karlečík a diváci sa budu môcť tešiť z hlavných postáv, ktoré stvárňujú mladé kovačické herečky Dušana Babincová, Ivana Čížiková a Darina Čechová. Premiéra predstavenia sa uskutoční v piatok 1. februára so začiatkom o 20. hodine v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici.

Realizáciu tohto projektu podporili Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami, Obec Kovačica a Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu, národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs