Výzva na koordinátorov celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov v roku 2019

31.jan 2019

Výzva na koordinátorov celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov v roku 2019

ÚKVS vyzýva záujemcov, aby navrhli tohtoročnú koncepciu celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ako jeden zo spoluorganizátorov vyzýva kreatívnych, inovatívnych a skúsených záujemcov, aby navrhli tohtoročnú koncepciu celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov.

V súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín, naša najvyššia legálna a legitímna ustanovizeň Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v roku 2011 vymenovala 7 slovenských vojvodinských festivalov za podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku. Do organizácie festivalov sa aktívne zapája aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Hľadáme koordinátorov pre festivaly:

  1. Folklórny festival Tancuj, tancuj… (máj 2019),

 

  1. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč (október 2019),

 

  1. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín (september / október 2019),

 

  1. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ (jún 2019).

Záujemcovia o post tohtoročného koordinátora buď jedného festivalu alebo niekoľkých, majú na adresu ÚKVS zaslať návrh plánu, ktorý bude obsahovať: koncepciu každého festivalu o ktorý sa uchádzajú, návrh na sprievodné podujatia, návrh tímu, ktorý bude zapojený do realizácie festivalu atď.

Originálna a jedinečná koncepcia má priniesť kvalitný, nový rozmer každému z uvedených celomenšinových podujatí.

Cieľom tejto výzvy je vytvoriť rovnosť šancí, ktorá prispeje k zvýšeniu kvality festivalov, k rozvoju, zveľadeniu a ďalšiemu afirmovaniu slovenských vojvodinských celomenšinových festivalov a nových kvalitných kultúrnych obsahov, ktoré každý z nich prinesie.

Podmienky:

– potrebné je zaslať originálnu a jedinečnú koncepciu každého festivalu

– uchádzači si môžu zvoliť jeden festival alebo môžu poslať návrhy na viac festivalov

– uchádzači môžu posielať neobmedzený počet návrhov

Návrhy treba zaslať najneskôr do 31. marca 2019 pre všetky festivaly na e-mail office@slovackizavod.org.rs

alebo na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Njegošova 16/2/7, 21 000 Novi Sad

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs