Výzva na dizajnové riešenie propagačného materiálu celomenšinových festivalov v roku 2019

31.jan 2019

Výzva na dizajnové riešenie propagačného materiálu celomenšinových festivalov v roku 2019

Vyzývajú sa kreatívni a technicky zruční dizajnéri, aby vypracovali výtvarné riešenie festivalov 3xĎ, Divadelný vavrín, Tancuj, tancuj…, Letí pieseň, letí a Zlatý kľúč.

Organizátori celomenšinových prehliadok vojvodinských Slovákov si aj tohto roku dali za cieľ zhotoviť kvalitný a originálny propagačný materiál. Z toho dôvodu vyzývajú dizajnérov, grafikov, výtvarníkov a všetkých tých, ktorí majú afinitu k dizajnu, aby sa zúčastnili v tvorbe tohtoročnej vizuálnej identity festivalov.

Presnejšie ide o 49. folklórny festival Tancuj, tancuj… (máj 2019), 26. prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ (jún 2019), 50. prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín (október 2019), 39. festival populárnej hudby Zlatý kľúč (október 2019) a 21. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí (december 2019).

Podmienky:

– potrebné je zaslať originálny a doposiaľ nezverejnený návrh plagátu a pozvánky

– návrhy majú byť inšpirované prehliadkami

– uchádzači si môžu zvoliť jeden festival alebo môžu poslať návrhy na viacero festivalov

– uchádzači môžu posielať neobmedzený počet návrhov

– návrhy treba zaslať v pdf. alebo jpeg. formáte

Návrhy zasielajte na e-mail office@slovackizavod.org.rs najneskôr do 31. marca 2019 pre všetky festivaly.

alebo na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

 Njegošova 16/2/7, 21 000 Novi Sad

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs