List Jána Gubu ohľadom zneužitia jeho mena a MOMS Pivnica na volebnom zhromaždení MSS

2.máj 2017

List Jána Gubu ohľadom zneužitia jeho mena a MOMS Pivnica na volebnom zhromaždení MSS

Na adresu redakcie Hlasu ľudu dnes prišiel list autora Jána Gubu, podpredsedu MOMS Pivnica, ktorý uvádzame v úplnom znení:

List ohľadom zneužitia môjho mena a MOMS Pivnica na volebnom  zhromaždení MSS

Týmto potvrdzujem, že MOMS v Pivnici je nečinný už niekoľko rokov, jeho predsedom je Dr. Jozef Valihora a podpredsedom Ján Guba. Pred voľbami ma poctili návštevou  aktivisti z B. Petrovca p. Ján Brtka a Ján Kolár. Rrozprávali sme sa  o oživení činnosti MOMS-u Pivnica a účasti na  volebnom zhromaždení MSS, ktoré bolo  potom v B. Petrovci 29. apríla 2017. Menovaní nežiadali podporu pre ich nomináciu.

Vyzval a poprosil som osobne mnohých Pivničanov, aby sa zúčastnili Zhromaždenia,  ale som dostal zápornú odpoveď od všetkých. Žiadny spolok či organizácia v Pivnici nemajú záujem o matičnú činnosť. Deň pred Zhromaždením mi v tf. rozhovore Michal Spevák st. dal návrh, aby som predsa prišiel do B. Petrovca a na listinu predstaviteľov MOMS Pivnica napísal moje meno a údaje a potom pre ešte dve osoby, ktoré  sa nezúčastnia zasadnutia a ďalšie dve osoby z B. Petrovca. Po zvážení situácie som sa rozhodol neúčinkovať na Zhromaždení MSS, lebo by to bola manipulácia. O neúčasti som tf. oboznámil  ústredie MSS v sobotu niečo po 09 h. (Skorej  nikto nebral telefón)  na Volebnom zdromaždení. Znamená to, že Pivnica nemala účastníkov  a MOMS Pivnica a ja osobne sme nikomu nedali právomoc, aby v mene nás hlasoval.

Moje meno a MOMS Pivnica – boli neoprávnene zneužité. Týmto listom oboznamujem verejnosť a MSS tiež MOMS-i v našich osadách, verejné prostriedky informovania v slovenskej reči,  o voľbách nového vedenia MSS.

Neobviňujem nikoho, ale viacej s takým konaním MSS nechcem mať nič spoločné.

Blahoželám novému vedeniu MSS a prajem mnoho zdaru v práci.

Pivnica, 2. mája 2017                                                                      Za napísané riadky zodpovedný:

                                                                                                                                Ján Guba v.r.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs