Spisovateľovi pre deti Zoroslavovi Jesenskému Plaketa Sima Cucića

3.máj 2017

Spisovateľovi pre deti Zoroslavovi Jesenskému Plaketa Sima Cucića

Banátske kultúrne stredisko v rámci podujatia 10. Jar Sima Cucića, ktoré sa bude konať v nadchádzajúcu sobotu v Novom Miloševe, jednu z troch plakiet Sima Cucića udelí aj slovenskému spisovateľovi pre deti Zoroslavovi Jesenskému.

Zoroslav Jesenský (Foto: z archívu Z. S.)

Podujatie, ktoré je venované osobnosti a dielu Sima Cucića (1905-1988), zakladateľovi literárnej kritiky literatúry pre deti, sa organizuje s cieľom afirmácie a kritického zohľadovania literatúry pre najmladších.

V rámci podujatia sa udeľuje Cena Simu Cicića za najlepšiu knihu v oblasti literárnej vedy pre deti, Cena Simu Cucića za životné dielo a tri plakety.

Tohto roku porota, ktorá udeľuje uvedené ceny pracovala v zložení prof. Dr. Tihomir Petrovićprof. Dr. Predrag Jašović a Radovan Vlahović, spisovateľ.

Porota rozhodla, že Cenu Simu Cucića za najlepšiu knihu v oblasti literárnej vedy o literatúre pre deti udelí Milivojovi Mlađenovićovi za knihu  zamku zamki: Dramski i scenski potencijal poezije i proze za decu a Cenu Simu Cucića za životné dielo Milutinovi Ž. Pavlovovi za knihu Majstori plavih violina: Uglomer dečje knjige Novog Sada. 

Plakety sa dostanú do rúk Perovi Zubcovi za knihu Pesme za Milenu Nade Kljajićovej za knihu Priča o Lari.

Porota v odbornej konzultácii so Zdenkou Valentovou Belićovou, šéfredaktorkou Nového života vyniesla rozhodnutie, že tretiu plaketu udelí Zoroslavovi Jesenskému za knihu pod názvom Ide T-rex, ktorá tohto roku vyšla v Slovenskom vydavateľskom centre.

Ceny a plakety Sima Cucića v minulých ročníkoch uvedenej kultúrnej udalosti v Novom Miloševe dostali prof. Dr. Jovan Ljuštanović, prof. Dr. Miomir Milinković, prof. Dr. Spasoje Grahovac, prof. Dr. Tamara Grujićová, prof. Dr. Predrag Jašović, Gordana Maletić, prof. Dr. Voja Marjanović.

Nositeľmi ceny, resp. plakety boli aj Ljubivoje Ršumović, Raša Popov, Timothy John Byford, Đoko Stojičić, prof. Dr. Tihomir Petrović, prof. Dr. Slavoljub Obradović, prof. Dr. Ljiljana Pešikan Ljuštanovićová, prof. Dr. Milutin Đuričković, Mr. Milica Jeftimijevićová Lilićová, Branko Stevanović i drugi.

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs