Výstava Petra Dešića

10.aug 2018

Výstava Petra Dešića

Dnes ráno bola otvorená výstava Slováci v Srbsku Petra Dešića v Dome MSS Ľudovíta Mišíka. Otvoril ju predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić.

SrđanSimić otvoril výstavu. Petar Dešić stojí prvý zľava

Slovo na privítanie najprv patrilo predsedovi Matice slovenskej v Srbsku Jánovi Brtkovi. O výstave Slováci v Srbsku sa zmienil Vladimír Valentík. „V našich radoch je veľa fotografov, ale ten pohľad zboku, ale skôr je to priamejší pohľad, ako čo by sme ho my dokázali urobiť, nám hovorí niečo, čo my každodenne nedokážeme vidieť,“ povedal Valentík.

Doteraz táto výstava bola vystavená aj na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade, v Kultúrnom centre Nového Sadu a v Národnom múzeu v Pančeve a teraz počas Slovenských národných slávností v Petrovci.

Srđan Simić, predseda Obce Báčsky Petrovec povedal, že teraz po prvýkrát videl túto výstavu naživo. Povedal, že po troch výstavách, ktoré otvorila veľvyslankyňa Dagmar Repčeková, teraz tú česť mal on.

Petar Desić na svojich fotografiach prezentuje ľudí, žich život, folklór a ľudové kroje

Na otvorení výstavy Andrea Lačoková zaspievala dve piesne.

Petar Dešić sa narodil v roku 1981 v Báčskej Palanke, vyrastal v Bosne a Dalmácii, teraz žije v Čelareve. Nemá žiadne rodinné väzby na Slovákov. Od roku 2014 vo voľnom čase cestuje autobusom po Vojvodine a fotografuje. Je to jeho záľuba, ktorá sa stala vášňou. Aby začal fotografovať vojvodinských Slovákov ho inšpiroval katolícky kňaz zo Selenče.

Výstavu finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá – národnostné menšiny a Československý ústav zahraniční Bratislava.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs