Slávnostné zasadnutie NRSNM

10.aug 2018

Slávnostné zasadnutie NRSNM

Željko Čapeľa a Anna Tomanová Makanová

Aj v rámci 57. Slovenských národných slávností sa slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny konalo v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. NRSNM má za sebou pätnásť rokov činnosti, nuž skutočnosť, že tretina, ak nie i polovica stoličiek bola neobsadená, nie málo navráva nielen o vzájomných vzťahoch jej členstva, ale aj o vzťahu širšieho spoločenstva. V takomto ovzduší predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová udelila uznania zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom, ktorí pôsobia v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

Svetlana Vojnićová-Feldyová, predsedníčka NRSNM a Juraj Červenák

Prítomných privítala riaditeľka Anna Medveďová. Zmieňujúc sa skrátka o NRSNM, ktorej štvrtú zostavu budeme voliť o dva-tri mesiace, o. i. podčiarkla: „Národnostná rada za týchto 15 rokov určite mnoho toho povedala, mnoho toho urobila, aby sme svoju minulosť nezavreli, nezapreli, ale aby sme boli úspešní a prospešní, ako slovenská menšina.“

Anna Chrťanová-Leskovac

Plakety a Ceny NRSNM

Prv než udelila plakety a Ceny NRSNM (sošky a diplomy) jej predsedníčka sa zmienila, že ide „o veľmi peknú, šľachetnú udalosť a poslanie Národnostnej rady.“ Dodala, že na základe pravidiel a kritérií nositeľov vzácnych uznaní ocenila osobitná komisia.

Takže včera sa plakety NRSNM na rok 2018 dostali do rúk Željkovi Čapeľovi z Dobanoviec za prínos v oblasti kultúry, Svetlane Vojnićovej Feldyovej zo Starej Pazovy za publikáciu Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku slovom a obrazom.

Mária Filipová

Udelené boli aj štyri Ceny NRSNM na rok 2018: dve kolektívom a dve jednotlivcom. Za Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov cenu prevzala aktuálna riaditeľka Anna Chrťanová Leskovcová.

Cenu za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku NRSNM udelila prednedávnom zosnulému redaktorovi týždenníka Hlas ľudu, členovi výboru pre informovanie NRSNM Otovi Filipovi. Prevzala ju jeho manželka, tajomníčka redakcie Hlasu ľudu Mária Filipová. Rovnaká Cena sa dostala aj Ružene Červenskej zo Starej Pazovy, petrovskej rodáčke, ktorá sa v tomto roku dožíva životného jubilea (80 rokov) a 60 rokov práce na kultúrnom poli.

Ružena Červenská

Štvrtým laureátom Ceny NRSNM na rok 2018 je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v mene ktorého ju prevzal jeho predseda Ján Varšo. Všetci laureáti sa za vysoké ocenenia poďakovali.

Ján Varšo predsedníčke NRSNM odovzdal kyticu za spoluprácu. Zároveň adresoval prianie budúcej Národnostnej rade „aby nebúrala, čo bolo postavené, ale aby kontinuálne prispievala k posilňovaniu národnostného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Srbsku.“

Hostia zahraniční i domáci

Pri udelení uznaní NRSNM zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom absentovala väčšina členov „parlamentu“ Slovákov žijúcich v Srbsku a veruže aj hlavy inštitúcií, od ktorých by sa prítomnosť na podujatí takého rázu vari predsa len mohla očakávať. Už aj preto, že NRSNM vyhlásila SNS za úradný sviatok slovenskej národnostnej menšiny.

Ján Varšo

Tak, či onak, len situáciu svojou prítomnosťou „zachránili“ vzácni hostia z cudzozemska: Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Michal Hrušík z Veľvyslanectva slovenskej republiky v Srbsku, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy a materskej školy v Békešskej Čabe v Maďarsku, Pavol Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Mária Katarína Hrkľová, predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenska, Milan Spišák, riaditeľ Spišského divadla, Bohdan Kraus, člen Výboru a hospodár Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Prahe, Zlatica Gažová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante, Ingrid Slaninková, redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Pavol Hlásnik a Anna Tomanová-Makanová

Z domácich osobností moderátorka Viera Babiaková privítala predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku a prítomná bola aj Jarmila Hodoličová, riaditeľka Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Umelecký tón slávnostnej schôdzi NRSNM vdýchli nadšenými výkonmi traja mladí hudobníci z Báčskeho Petrovca. Hrou na klavíri sa predstavili Martin Červený z Kulpínu a Iveta Kováčová; potlesk si vyslúžila aj Marína Cerovská za hru na husliach.

V závere programu Pavol Hlásnik odovzdal predsedníčke NRSNM dar k jubileu najvyššej inštitúcie Slovákov žijúcich v Srbsku.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs