SNS 2018: Naša kolíska

11.aug 2018

SNS 2018: Naša kolíska

Otvárací program Slovenských národných slávností 2018 pomenovaný Naša kolíska sme absolvovali včera večer v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.

Pod jeho scenár a dramaturgiu sa podpísal Dr. Michal Babiak, náš uznávaný vedec a režisér, už viacero desaťročí žijúci v Bratislave v Slovenskej republike. Ale často sa prinavracia ku koreňom.

Tak aj tento raz sa prinavrátil ku kolíske – k prvej slovenskej operete.

Naša prvá opereta

Populárny žáner opera sa dotkol všetkých krajín okolo Slovenska, len samotné Slovensko po 20. storočie vlastnú operu nemalo. Za prvé slovenské operné libreto sa pokladá Pekná, nová maľovaná kolíska z roku 1923 z pera Vladimíra Hurbana Vladimirova. Pekná, nová, maľovaná kolíska je opereta v 3 dejstvách. Po prvýkrát odznela na doskách staropazovskej divadelnej siene.  Vtedy hudbu na Hurbanov text napísal Ján Podhradský. Neskôr ju zhudobnil ďalší velikán slovenskej hudby Anton Cíger.

Kritici poznamenali, že “zo sedliackeho prostredia vyťažil Hurban i operetu Pekná nová maľovaná kolíska (1923), v čom dosiahol na Slovensku primát i na tomto poli. Operetná ľahkosť a spevnosť, jemný humor a irónia podľa požiadaviek a potreby napĺňajú túto hru, ktorá je, pravda, v mnohom ohľade stavaná podľa rôznych predlôh, ale predsa jej nemožno uprieť tón originality a sympatičnosti už tým, že je zo slovenského prostredia v Juhoslávii. Umeleckú vyspelosť a tvorivé schopnosti autorove nemožno podľa nej hodnotiť.”

Otvárací program

Michal Babiak využil potenciál tejto operety, aby na nej vystaval scenár programu. Ten však bol v znamení 15 rokov od založenia Slovenskej národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Moderátorka programu Anna Stanivuková, ako aj viacerí oslovení našinci cestou video záberov zmapovali prejdenú cestu a dosahy našej národnostnej inštitúcie.

Libreto operety Babiak zveril spevákom Marekovi Kaňovi, Kataríne Kalmárovej, Anne ZorňanovejAdamovi Vladislavovi Stupavskému.

Hudobnú stránku programu mala na starosti dirigentka Slovenka Benková-Martinková, ktorá spolupracovala aj s Annou Medveďovou a jej chórom.

Dramatickou časťou obecenstvo oslovili Andrej Matúš, Katarína Melegová-Melichová, Miroslav Babiak, Ján Balca, Samer Hamadeh, Katarína MelichováMiroslav Gašpar.

Kulpínskych a petrovských tanečníkov pre toto scénické vystúpenie prichystala Zdenka Bobáčeková.

Program bol prichystaný v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Celý program v priamom prenose Rádio-televízie Vojvodiny na ich druhom programe mali možnosť pozerať aj diváci pri malých obrazovkách.

Predtým ako vôbec začala umelecká časť programu, na javisku sa prihovárali viacero rečníkov. Najprv sa obecenstvu prihovárali organizátori Slovenských národných slávností. Za Obec Báčsky Petrovec sa prihováral predseda obce Srđan Simić, za Maticu slovenskú v Srbsku predseda Ján Brtka a za Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Príhovory

Potom sa k slovu dostali aj hostia. Najprv sa prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Po ňom mešťanosta mesta Nový Sad Miloš Vučević.

Nakoniec 57. Slovenské národné slávnosti otvoril Ðorđe Milićević,  podpredseda pokrajinskej vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Medzi divákmi v sieni SVD boli aj ďalší úradní hostia z krajiny a zo zahraničia, ako aj predstavitelia partnerských miest Obce Báčsky Petrovec a jej miestnych spoločenstiev.

Prijatie na pôde lokálnej samosprávy

Predtým ako sa začal program, prijatie vysokých hostí sa konalo u predsedu Obce Báčsky Petrovec Srđana Simića v malej sieni budovy lokálnej samosprávy.

Medzi inými prijatia sa mali zúčastniť aj Constantinos Eliades, veľvyslanec  Cyperskej republiky v RS, Igor Vencel, minister – radca a zástupca veľvyslankyne SR v RS, Aleksandar Gajović, štátny tajomník Ministerstva kultúry a informovania.

Tiež Zoran Milološević, pokrajinský tajomník pre vysokoškolské  vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť, viacerí zástupcovia a námestníci pokrajinských tajomníkov, národní a pokrajinskí poslanci a ďalší funkcionári

Po ukončení prijatia vyhlášky pre médiá poskytli, podpredseda pokrajinskej vlády APV Ðorđe Milićević a predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs