Slávnostné Zhromaždenie MSS

11.aug 2018

Slávnostné Zhromaždenie MSS

Po vystúpení Komorného zboru Zvony pod vedením Juraja Súdiho, ktorý zaspieval hymnu SNS Po nábreží koník beží, v mene predsedu MSS vzácnych hostí zo zahraničia a z domova na slávnostnom zasadnutí dnes v sieni SVD privítala Mária Andrášiková. Následne zvolili pracovné predsedníctvo zhromaždenia, ktoré tvorili: Vladimír Fekete, Branislav Kulík, Janko Havran a predsedníčka Libuška Lakatošová. Hosťom v  sieni SVD sa slávnostne prihovoril predseda MSS Ján Brtka, ktorý ich privítal na tohtoročných 57. SNS. Medziiným v príhovore podotkol, že my dolnozemskí Slováci sa máme držať spolu a nie sa trieštiť.

Matičné uznania

Po príhovore predsedu udelili matičné uznania. Vyznamenanie Čestný člen Matice udelili Anne Pálikovej-Kunčákovej z Kysáča, uznania za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici dostali: Martin Bajza, Zuzana Hrková z Kovačice, Anna Horvátová zo Starej Pazovy, Slađan Daniel Srdić z Jánošíka, Katarína Tótová a Jaroslav Lačok z Nového Sadu.

Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií udelili Anne Širkovej z Padiny. Ďakovné listy dostali: Ján Ožvát a Michal Kollár z Kysáča, súkromné podniky RAM a Stavebníctvo Sýkora z Petrovca, SKOS Detvan Vojlovica-Pančevo, predajne Elkov a Mobil z Kovačice, predajne Padina komerc Anna, Padina komerc Gustav a Padina komerc Pavel z Padiny. Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry udelili dnes popoludní na stretnutí slovenských učiteľov.

Plaketa Dr. Janka Bulíka

Plaketu Dr. Janka Bulíka odovzdali najúspešnejšiemu športovcovi za rok 2017 kolkárovi Želislavovi Jakábovi z Padiny, ktorý je členom superligového kolkárskeho klubu Belehrad v Belehrade. Zdôvodnenie na udelenie tejto najvyššej športovej ceny prečítal predseda Športovej komisie MSS Pavel Turan. Želislav Jakáb bol štátnym majstrom Srbska v roku 2014, tiež šampiónom sveta na súťaži v Chorvátsku v roku 2016. Tohto roku v máji v Rumunsku na majstrovstvách sveta ako člen juniorskej reprezentácie Srbska sa po druhýkrát stal šampiónom sveta.

V pokračovaní slávnostného zhromaždenia sa prítomným prihovoril Ján Varšo, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledovali príhovory početných hostí predstaviteľov významných inštitúcií a spolkov Slovákov zo Slovenska, z Rumunska, Maďarska, Česka, Austrálie a z domova.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs