Učitelia o nových učebných osnovách

12.aug 2018

Učitelia o nových učebných osnovách

Tradičné Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov prilákalo v slávnosťovú sobotu 11. augusta do veľkej siene Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec slušný počet osvetových pracovníkov. Pracovná časť mala nosnú tému, v slávnostnej udelili uznania najzaslúžilejším učiteľom.

Stretnutie viedol Janko Havran, predseda Osvetovej komisie MSS

Stretnutie koordinoval Janko Havran, predseda Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku. Privítal hostí, ale aj všetkých kolegov a zdôraznil, že tentoraz sústredenie učiteľov bude viac slávnostné. Aj keď sa v pracovnej časti hovorilo na dôležitú tému – o učebných osnovách a národnostnom školstve – nebolo to iba čítanie materiálov zo zverejnenej príležitostnej brožúrky. Priamo a bez okolkov o tejto záležitosti sa zmienili: PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM (Srbsko), Sandra Kralj Vukšić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach (Chorvátsko), Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a študentského domova v Békešskej Čabe (Maďarsko) a Pavel Hlásnik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Po porovnaní aktuálnej situácie v národnostnom školstve v týchto štyroch štátoch zistili sa mnohé zhodné body a hlavne problémy. Predovšetkým stále prebiehajúce reformy, ubúdanie žiakov a nedostatok mladých osvetových kádrov.

Kolegovia na tohtoročnom učiteľskom sústredení

V slávnostnej časti tohto pravidelného učiteľského stretnutia boli udelené Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Tentoraz sa ich nositeľmi stali: Dr. Daniela Marčoková a prof. Dr. Janko Ramač z Kysáča, Milinka Krajčíková, Danka Nakićová a Samuel Poniger z Báčskeho Petrovca, Mgr. Ján Tomáš, Zuzana Svetlíková a Evka Omastová z Kovačice, Katarína Vrabčeniaková a Anna Turčanová zo Selenče. V mene odmenených sa poďakovala K. Vrabčeniaková zo Selenče.

Na záver odzneli podnetné príhovory Jána Brtku, predsedu MSS, Igora Vencela, zástupcu veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, a Alžbety Holerovej Račkovej, predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Toto pravidelné stretnutie svojou prítomnosťou si uctili i Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM, Katarína Hrkľová, predsedníčka združenia Dotyk ľudskosti, a Emil Spišák, riaditeľ Spišského divadla zo Slovenska, Rastislav Surový, čestný predseda MSS. Spevom podujatie spestrili členovia speváckeho zboru Lipka z Nitry.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs