Galaprogram SNS 2018: Chráňme si korene nášho bytia

12.aug 2018

Galaprogram SNS 2018: Chráňme si korene nášho bytia

Galaprogram našich folklórnych súborov a sólistov na ihrisku vedľa Základnej školy Jána Čajaka doznel včera v noci. Prilákal azda najväčší počet divákov zo všetkých ponúknutých oficiálnych obsahov 57. Slovenských národných slávností. Pomenovali ho Chráňme si korene nášho bytia. Svojsky výstražne autori programu upovedomujú, že žijeme v časoch, kde si ale skutočne treba chrániť korene nášho bytia.

Pri varení lekváru

Koncepcia galaprogramu už viacero rokov je v podstate rovnaká. Je to zmes ľudových tancov a spevov popretkávaná dramatickými prvkami. Každý rok majú svoju tému, ktorú priblížia prítomnému obecenstvu.

Anna Berédiová zo Selenče

Tohto roku petrovské herečky KUS Petrovská družina Natália Nosálová, Želmíra PataftováTatiana Častvenová na javisku varili lekvár tradičným spôsobom vo veľkom kotle. Zároveň vtipnými scénkami popretkávali predely medzi jednotlivými bodmi účinkujúcich folkloristov.

Program tradične začína defilé všetkých účinkujúcich folkloristov popred javisko, na ktoré potom vyšlú reprezentačný pár. Ten na javisku je „dekorom“ pri otváracom ceremoniáli.

Presne tak, ako to bolo aj vlani, prítomných v mene organizátora programu MSS privítal predseda Ján Brtka. Prítomnému obecenstvu sa prihovoril aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý program i otvoril.

Program

Holubičkári z Padiny

V takmer dvojhodinovom programe sa na javisku s nacvičenými tanečnými a speváckymi bodmi, odetí v krásnych krojoch prevádzali najúspešnejší mladí a trochu starší folkloristi. Sprevádzali ich vlastné spolkové orchestre.

Hruškári z Kovačice koňa kuli

Tí do Petrovca pricestovali zo slovenských prostredí a na program boli zavolaní, lebo sa už predtým dokázali na našich celomenšinových tanečných a speváckych manifestáciách. Tohto roku sa v rámci galaprogramu predstavili folkloristi zo Šídu, Selenče, Starej Pazovy, Hložian, Padiny, Pivnice. Tiež aj domáci Petrovčania a hostia z Kovačice a Vojlovice.

Program moderovala moderátorská dvojica Vladimíra SabováIvica Grujić Litavský. Na záver vyzvali všetky súbory obsadiť javisko a spoločne si zatancovať. Potom vymenovali aj účinkujúcich v programe ako i organizátorov.

Celkom na záver už tradične matičnú hymnu Po nábreží koník beží zaspievali všetci účastníci programu spolu s početným obecenstvom. A tak sa ukončil aj tohtoročný galaprogram našich dospelých folkloristov. Za jeho scenár a réžiu sa podpisuje Daniela Legíňová-Sabová.

SKUS Jednota Šíd

FS Klasy Stará Pazova

Tanečníci z Hložian

Folkloristi z Pivnice

Na jarmoku s petrovskými tanečníkmi

Speváci z Vojlovice

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs