Záverom SNS divadelné hody

13.aug 2018

Záverom SNS divadelné hody

Ako to už tradične býva záverečnou časťou SNS je divadelné predstavenie. V Slovenskom vojvodinskom divadle včera večer vystúpili divadelníci Ochotníckeho divadla KC Kysáč. Zahrali predstavenie Zmizni od svojej ženy v réžii Jána Privizera.

Divadelníci z Kysáča z Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč predviedli humornú zápletku, ktorej podstatou je, že taxikár, ktorý sa nevie v jednej chvíli rozhodnúť pre jednu z dvoch žien, sa rozhodne pre obe. Z toho potom vzniká rad zaujímavých a veselých situácií, ktoré Kysáčania skvelo podali na javisku. Oduševnené obecenstvo sa dobre bavilo.

 

V predstavení Zmizni od svojej ženy zahrali: Ivan Privizer, Anna Asodiová, Ema Francistyová, Branislav Čeman, Dušan Francisty, Miroslav Vrška, Miroslav Kolár a Saša Čižmanský.  

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs