V HISTORICKOM ARCHÍVE V PANČEVE: Štyria velikáni kovačickej insity

15.aug 2018

V HISTORICKOM ARCHÍVE V PANČEVE: Štyria velikáni kovačickej insity

Momentka zo slávnostného otvorenia výstavy: Na snímke zľava stoja: M. Rupić, J. Ćendićová a B. Nedeljkov

Okrem  spoločnej výstavy obrazov autorov Alžbety Čížikovej, Jozefa Haviara, Márii Hlavatej, Evy Husárikovej, Mata Jakiča, Rozálie Markovej, Kataríny Karlečíkovej, Anny Kňazovicovej, Kataríny Lavrošovej, Juraja Lavroša, Adama Mezina, Desy Petrov Morarovej, Martina Papa, Ferena Sunjoka, Štefana Vargu, Zuzany Vereskej a Jána Žolnaja, ktorá svojou krásou očarila milovníkov výtvarného umenia na Slovensku v Rimavskej Sobote, Dolnom Kubíne, Galante, Trnave a v Žiline, Združenie maliarov Naiva Art Kult z Kovačice realizuje aj ďalší projekt, ktorý podporil Pokrajinský sekretariját pre kultúru.

Raritné obrazy kovačických zakladateľov naivného umenia skrášľujú
steny HA

Vďaka kolekcionárom a zberateľom insitnej tvorby, ktorí vypožičali obrazy, vzácna výstava Štyria velikáni kovačickej insity, bola predstavená verejnosti najprv v Novom Sade, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov a od včera večer, vyše tridsať olejomalieb autorov Martina Jonáša, Zuzany Chalupovej, Jána Kňazovica a Jána Husárika, skrášľuje steny výstavnej sieni Historického archívu v Pančeve. Po úvodnom príhovore Mirka Rupića, úradujúceho riaditeľa tejto ustanovizne, výstavu najprv predstavil Boško Nedeljkov, predseda združenia Naiva Art Kult a neskoršie sa stručne o autoroch obrazov zmienila aj Jarmila Ćendićová, historička umenia.

Z ovzdušia výstavy

Výstava obrazov štyroch velikánov kovačickej insity potrvá do konca augusta a podľa slov Márii Raspirovej, koordinátorky aktivít v združení, začiatkom septembra aktuálneho roku poputuje do Smederevskej Palanky, kde bude sprístupnená milovníkom výtvarného umenia v rámci podujatia Smederevská jeseň 2018.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs