STRETNUTIE SLOVENSKÝCH NOVINÁROV: Cena Anny Kolárovej Nemogovej redaktorke Dragane Marinkovićovej

13.aug 2018

STRETNUTIE SLOVENSKÝCH NOVINÁROV: Cena Anny Kolárovej Nemogovej redaktorke Dragane Marinkovićovej

V tretí deň našich národných slávností v Báčskom Petrovci sa v spoločnej organizácii Asociácie slovenských novinárov a Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo tradičné snemovanie dolnozemských profesionálnych novinárov a tých, ktorých toto žurnalistické poslanie láka.

Cenu Anny Kolárovej Nemogovej odovzdala predsedníčka NRSNM

V rámci stretnutia novinárov, ktoré sa uskutočnilo v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, posvetila na neblahú aktuálnu situáciu v menšinových médiách, ako printových, tak aj elektronických, na finančný stav novinárov, ich práva a slobody. Poukázala i na to, že novinári musia bojovať o svoje postavenie „Musíme byť jednotní a hlasní. Ak to nikomu nepovieme tam, kde nás majú počuť, tak neurobíme nič.“-podčiarkla vo svojom vstupnom príhovore predsedníčka NRSNM.

Cena Anny Kolárovej-Nemogovej 2018

Cena Anny Kolárovej-Nemogovej 2018 za najlepší mediálny produkt o Slovákoch v Srbsku v neslovenskej reči sa tohto roku, podľa rozhodnutia posudzovacej komisie, ktorá pracovala v zostave Miroslava Kadlečíková, Rastislav Durman a Pavel Matúch, sa dostala do rúk rozhlasovej redaktorke Dragane Marinkovićovej za reportáž vo vysielaní Od zlata jabuka, odvysielaná prostredníctvom rozhlasových vĺn Rádia Belehrad – druhý program. Odmenená reportáž predstavuje hudobnú tradíciu Slovákov vo Vojvodine, totiž približuje dejiny slovenskej hudobnej produkcie Rádia Nový Sad od jej založenia 1949 až do konca 90-tich rokov 20. storočia.

„Stretávajme sa, aby sme na seba nezabudli a v tom zabudnutí sa nestratili.“-na snímke je momentka zo stretnutia

V rámci stretnutia slovenských novinárov Anna Jašková, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNMASN zverejnila súbeh na tohtoročnú cenu Novinárskej súťaže ASN, ktorý bude otvorený do 5. októbra t.r., kým sa slávnostné udelenie cien uskutoční 19. októbra pri príležitosti zaznamenávania Dňa ASN.

Záverečná časť podujatia bola venovaná nedávno zosnulému novinárovi Otovi Filipovi, kde okrem Stevana Lenharta, úradujúceho šéfredaktora Hlasu ľudu, svoje spomienky na Ota Filipa evokovali aj jeho kolegovia a kamaráti Juraj Bartoš, Katarína Melegová Melichová, Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Annamária Boldocká-Grbićová a Rastislav Zorňan.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs