Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ

12.aug 2018

Prezentácia kníh slovenských autoriek v organizácii ASSŽ

V rámci SNS, v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien včera prezentovali 13 nových titulov slovenských  autoriek (a autora). Tototradičné podujatie bolo vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec, kde Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, privítala hostí, autorky/autora a prítomných.

Trinásť nových titulov

Tentoraz to boli knihy: Viera Benková a Etela Farkašová : Pehavá hruška – výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska, Viera Benková: Panónske haiku, Viera Benková: Tri ženy, dvaja muži a ja, Katarína Mosnáková-Bagľašová: Enike benike krikel bé, Katarína Mosnáková-Bagľašová: Škvrny – básne, Svetlana Vojnićová-Feldyová: Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku – v slove a v obrazoch, Anna Petrovićová: SEAVC v Srbsku, Zuzana Slivková: Radosť, láska, život a prosba, Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho, Zuzana Papová a Ján Kolárik: Padinské ľudové zvyky a obyčaje, Mária Kotvášová-Jonášová: Otec rytier, mama dračica, Spolok petrovských žien vo fotografii 2002 –2017, Anka Hekelová (Rumunsko): Čaro okamihu.

Knihy predstavili aj dve moderátorky Mária Gašparovská a Martina Bartošová ( detská literatúra). Úryvky z prezentovaných kníh čítali Jaroslava Slavková, Miriam Murtínová, Elenka Lončarová, Alena Pešková a Monika Bažaľová. Pri tejto príležitosti hudobno – spevácke body predviedli hustistka Marína Cerovská a spevácka skupina Spolku petrovských žien.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs