Stretnutie zdravotných pracovníkov

12.aug 2018

Stretnutie zdravotných pracovníkov

Po dlhšom čase sa počas Slovenských národných slávností konalo i stretnutie zdravotných pracovníkov. Zdravotníci z viacerých prostredí, a to veru v peknom počte, sa stretli všera vo veľkej sieni obce.

Idea na toto stretnutie, ako v úvodnom príhovore povedala Dr. Tatiana Vujačićová (špecialistka pediatrie v báčskopetrovskom dome zdravia) a jedna z iniciátoriek a organizátoriek tohto stretnutia, sa zrodila ešte vlani so zámerom, aby aj zdravotníci podobne ako učitelia, novinári, študenti mali svoje stretnutie.

Na obnovenom stretnutí zdravotných pracovníkov odzneli i dve zaujímavé a nadovšetko osožné prednášky pre zdravotníkov, ktorí pracujú najmä v domoch zdravia, teda v primárnych  zdravotných ustanovizniach.

O transporte a reanimácii pacientov hovorili špičkoví lekári Doc Dr. Anna Uramová-Benková a asistent Dr. sci. med Vladimír Dolinaj.

 

Po oficiálnej časti prvých obnovených stretnutí zdravotných pracovníkov v rámci SNS vzájomné zoznámenie sa zdravotníkov a výmena skúseností v tejto ich nadovšetko humánnej a neľahkej práci sa konala v miestnostiach tamojšieho Domu zdravia, v príjemnej atmosfére.

Zdravotníci boli spokojní, že sa počas SNS uskutočnilo i takého pre nich veľmi zaujímavé stretnutie a prejavili nádej, že sa i do budúcna budú stretávať.

Toto stretnutie podporil aj pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo, v mene ktorého sa zúčastnila a prihovorila námestníčka pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo Dr. Snežana Bojanićová. Nápomocnú ruku podali Dr. Ján Šuľan, predseda ZO Báčsky Petrovec, a Dr. Anna Boldocká-Ilićová, riaditeľka tamojšieho Domu zdravia.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs