Otvorili dvere ev. chrámu návštevníkom SNS

11.aug 2018

Otvorili dvere ev. chrámu návštevníkom SNS

Dnes popoludní, pokiaľ v Ulici maršala Tita v Petrovci bežal Jarmok umenia, v chráme Božom usporiadali Deň otvorených dverí s príležitostným programom. V príjemnom chládku evanjelického kostola početných návštevníkov privítal vyberanými slovami Ján Vida, farár petrovský. Pri tejto príležitosti pripomenul, že tento evanjelický kostol je už 195 ročný stánok Boží.

Pásmo slova Božieho bolo prelínané s pásmom prednesu krásnych zborových  cirkevných piesní.

V programe vystúpili: starší spevokol cirkevného zboru v Petrovci pod vedením kantorky Slovenky Benkovej-Martinkovej, komorný zbor Musica Viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej, dychovka domáceho zboru. Svojim vystúpením a prednesom viacerých piesní návštevníkov oduševnil i hosťujúci zbor Lipka z Nitry.

Po modlitbe si všetci prítomní v chráme Božom zaspievali spoločne hymnu cirkvi Hrad prepevný. V pokoji naplnený dojemným duchovným zážitkom sa rozišli z chrámu.

 

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs