Delegácie partnerských miest na SNS

10.aug 2018

Delegácie partnerských miest na SNS

Ako je to už tradíciou, predseda Báčskopetrovskej obce dnes napoludnie prijal priateľské partnerské delegácie pri príležitosti SNS 2018.  Do Petrovca prišli predstavitelia z partnerských miest: Nitra, Stará Ľubovňa, Martin, Ružomberok zo Slovenska, Nadlak z Rumunska, Babušnica zo Srbska, Kirchheim unter Teck z Nemecka a hostia z Česka. 

Vzácnych hostí vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec privítal predseda obce Srđan Simić. Okrem spomenutých delegácií partnerských miest, stretnutia sa zúčastnili aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Barbora Galovićová, konzulka veľvyslanectva SR.

Po príhovore predsedu obce moderátorka programu Anna Speváková vyzvala hostí, aby sa prihovorili. Najprv hovoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý medziiným poukázal aj na vysťahovanie tunajších Slovákov na Slovensko a to hlavne z ekonomických dôvodov. Z každej partnerskej delegácie potom hovorili vedúci delegácie a popriali úspešné tohtoročné 57. SNS v Petrovci, kde sa aj vzácni hostia partnerských miest už cítia ako doma.

K vzácnym hosťom sa vyberanými slovami prihovori Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku. A záverom sa slova ujala i Barbora Pavlovičová, predstaviteľka delegácie Miss folklór zo Slovenska.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs