SNS 2018 – streda a štvrtok: Podujatia v knižnici a v združení umelcov

10.aug 2018

SNS 2018 – streda a štvrtok: Podujatia v knižnici a v združení umelcov

Už v minulú nedeľu štartovalo úvodné podujatie tohtoročných Slovenských národných slávností. Vtedy v Spolku petrovských žien nainštalovali etnografickú výstavu Pôvab slovenskej ľudovej ornamentiky.

Večierok so Zoroslavom Spevákom Jesenským

V stredu 8. augusta pokračoval program tohtoročných Slovenských národných slávností. V predvečerných hodinách na nádvorí Kultúrneho centra bolo literárne posedenie s prof. Dr. Zoroslavom Spevákom Jesenským pomenované Keď narastiem, budem dieťa, ktoré zorganizovala Knižnica Štefana Homolu.

Petrovská knižnica sústavnú pozornosť venúva práve tomuto spisovateľovi pre deti. Tomu svedčí aj údaj, že aj vlani v októbri mu venovali výstavu vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, esejí, vedeckých a odborných štúdií a článkov, ako i kníh pre deti a dospelých, antológií, výberov, časopiseckej tvorby, učebníc slovenského jazyka a literatúry pre základnú školu. Bolo to pri príležitosti 61. narodenín prof. Dr. Zoroslava Speváka, resp. spisovateľa Zoroslava Jesenského.

 Hostí na večierku privítala riaditeľka knižnice Anna Speváková. Potom slovo odovzdala Anne Petrášovej, ktorá večierok moderovala. Za stolom pri sebe mala spisovateľa a profesora Zoroslava Speváka Jesenského, ktorého sa vypytovala na všeličo, ale najviac na detstvo a detstvo súčasných detí.

Zoroslav Spevák sa prítomným návštevníkom večierka priznal, že čítať sa naučil ešte pred odchodom do školy a dodnes rád číta. Priznal sa aj, čo u neho v detstve vyvolávalo strach a čoho sa doteraz bojí. Ako aj to, že sa už ako desaťročný nezbedník liezol po stromoch a pri jednej príležitosti konár sa zlomil a z desaťmetrovej výšky padol priamo na hlavu. Na strane druhej varoval terajšie mladé generácie pred zhubnosťou technológií a hier, ktoré iba otupujú detskú tvorivosť.

Večierok vlastne bola svojrázna prezentácia najnovšej Spevákovej knihy, ktorá svetlo sveta uzrela pred niekoľkými mesiacmi v Slovenskom vydavateľskom centri v Báčskom Petrovci. Ide o knihu jedenástich básničiek pre deti pomenovanú Sedel som raz na múriku. Okrem samotného autora jednotlivé básne z tejto zbierky prečítali aj deti, ale aj dospelí, priatelia knižnice, ktorí ju častejšie navštevujú.

Slovenská detská vojvodinská literatúra

Druhým podujatím v Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci pred tohtoročným víkendom, v ktorý sa chystajú 57. Slovenské národné slávnosti, bola aj výstava kníh v knižničnej čitárni.

V stredu 8. augusta po doznení literárneho posedenia s prof. Dr. Zoroslavom Spevákom Jesenským bola vernisáž Slovenská vojvodinská detská literatúra.

Ide o výstavu kníh s tematikou slovenskej detskej vojvodinskej literatúry. Obsahuje výber z titulov, ktoré 38 našich autorov doteraz publikovali knižne.

Dr. Marína Šimáková-Speváková, sa o výstave prihovorila takto: „Výstava kníh literárnej tvorby pre deti v Knižnici Štefana Homolu ponúka stručný výsek zo sveta pôvodnej vojvodinskej slovenskej literatúry určenej prvým dialógom s najvzácnejšími čitateľmi, deťmi. Knihy sú usporiadané abecedne, podľa priezvisk autorov, koncepčne sa jednotlivé epochy detskej tvorby prepájajú. Expozícia zároveň ponúka možnosť prehľadu ilustrácií a grafických riešení jednotlivých titulov od jednoduchosti po súčasné vizuály. Umožňuje simultánne aktualizovať Veľký minikrimi prípad (V. Benková) a rytmus veršov Sladkého výpredaja (M. Babinka), zazvoniť na Zázračnom zvončeku (X. Mučajiová), nadchnúť sa talentom Tchorieho chóru (M. Demák). Môžeme tu stretnúť vyrastajúceho Igorka (M. Babinka), Maximiliána v meste (J. Tušiak), kvitnúceho Bartolomeja, psa Vlada, ako hrá karty so starenkou Marienkou, či T-Rexa (Z. Spevák Jesenský). Potom tiež Majstra vodografa, ktorý Rád chodieva do školy (T. Čelovský), Pozemšťana Milana a Vincenta bez ucha (M. Prebudila), či emancipovanú Princeznú na bielom koni (A. Šimáková) a matku Dračicu (M. Kotvášová-Jonášová). Užiť si Posledné pekné poviedky (T. Čelovský) a paralelne sa ocitnúť na Babánovom kvete (A. Čipkár), no tiež si uvedomiť, aké je ťažké mať pätnásť (M. Kotvášová-Jonášová).“

Výstavu pri odkrúcaní lízanky, alebo aspoň pri tom pokuse, otvoril predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Šuľan.

Petrovské pohľady 10

Už celé desaťročie na Slovenských národných slávnostiach miestni výtvarní snaživci usporadúvajú kolektívnu výstavu svojich prác. Tohto roku jubilejná desiata v poradí výstava oslovila presne 30 členov Združenia petrovských výtvarných umelcov.

Zvyčajne sa členovia tohto združenia dvakrát do roka prezentujú kolektívnymi výstavami. Najprv počas Dňa Petrovci v máji a potom aj počas Slávností. Tak tomu bolo aj tohto roku. Vo štvrtok 9. augusta prezentovali ďalšiu kolektívnu výstavu svojich členov Petrovské pohľady 10.

Slávnostné otvorenie výstavy obrazov, fotografií a skulptúr sprístupnených v miestnosti Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec bolo na nádvorí Kultúrneho strediska.

Úvodom vernisáže na husliach zahral mladý Martin Ján Javorník a prítomných privítala predsedníčka združenia Mária Struhárová. Potom sa o samotnej expozícii a afinitách jednotlivých umelcov zmienil kritik Vladimír Valentík. Zároveň výstavu aj otvoril.

Okrem 53 prác umelcov z Petrovca, Kulpína, Hložian, Pivnice, Selenče, Maglića, Nového Sadu a Nemecka, návštevníci si mohli obzrieť aj panel žiackych prác. Tie vznikli počas výtvarného tábora v máji. Tábor tiež organizovalo Združenie petrovských výtvarných umelcov, aby podporilo snahy najmladších, ich potenciálnych budúcich členov.

Na Petrovských pohľadoch 10 sa so svojimi obrazmi predstavili Anna Andrejićová, Anna Babiaková, Mária Báďonská, Ondrej Benka, Juraj Berédi-Ďuky, Igor Bovdiš, Katarína Breuningová, Zlata Červená-Kaloianová, Zdeno Finčar, Branislav Galamboš, Zuzana Gašparovská, Michal Hasík, Daniel Chorvát, Katarína Legíňová, Samuel Legíň, Anna Liptáková, Ján Makan, Ruth Petrášová, Zuzana Pudelková, Zvonimír Pudelka, Rastislav Roška, Sava Spremo, Milada Stankovićová, Juraj Strehársky, Anna Struhárová, Mária Struhárová, Vlasta Triašková, Vladimír Urbanček, Milan Vereš a Milo Zaťko.

Dnes už aj oficiálne začínajú Slovenské národné slávnosti 2018 a od rána návštevníci môžu absolvovať programy obsiahnuté programom Slávností.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs