Slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku

5.aug 2017

Slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku

Po výstupení Komorného zboru Musica Viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej, ktorý zaspieval hymnu SNS Po nábreží koník beží, v mene predsedu MSS hostí zo zahraničia a z domova, na slávnostnom zasadnutí dnes v sieni SVD privítala Mária Andrášiková.

Následne zvolili pracovné predsedníctvo zhromaždenia, ktoré tvorili: Vladimír Fekete, Branislav Kulík, Janko Havran a predsedníčka Libuška Lakatošová. Najprv sa hosťom v plnej sieni SVD prihovoril predseda MSS Ján Brtka. Medziiným pripomenul, že sa tohto roku oslavuje 85 rokov od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii, Srbsku a 120. výročie od narodenia jej prvého predsedu Dr. Janka Bulíka.

Po príhovore predsedu udelili matičné uznania. Vyznamenanie Čestného člena matice udelili Kataríne Melegovej-Melichovej, bývalej predsedníčke MSS. Za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici uznanie dostal terajší predseda MSS Ján Brtka. Uznania za úspešnú a dlhodobú činnosť získala i další matiční členovia: Želmíra Legíňová z Petrovca, Marka FružováIlonka Damjanová z Bieleho Blata, Martin Kováč,  Ondrej Majorský, Juraj Beláni z Báčskej Palanky, Michal a Miroslav Petržľanovci z Čelareva a Dušan Kereš z Padiny.

Vo vlastnom mene sa za uznanie poďakovala bývalá predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Povedala, že je ním poctená, lebo prichádza z prostredia kde veľmi dlho pracovala  a uznanie patrí aj všetkým jej spolupracovníkom s ktorými za osem rokov na poste predsedníčky pracovala.

Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií dostali: Daniela Legíňová Sabová z Báčskeho Petrovca, Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka z Kysáča a Galéria Slovenského národného domu z Kysáča, Zuzana Kotvášová z Padiny. Následne udelili aj viacej ďakovných diplomov.

Plaketu Dr. Janka Bulíka za rok 2016 za úspechy na poli športu v mene Športovej komisie MSS predseda Pavel Turan odovzdal úspešnému mladému plavcovi Stevanovi Nakićovi z Petrovca.

Príhovory

V pokračovaní zhromaždenia sa prihovorili: Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rudolf Urbánovič, štátny tajomník v ministerstve vnútra SR, Zoran Jakšić, predseda združenia Novi Srem z Krčedinu, Ján Babiak, čestný predseda Matice, Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade, Michal Spevák, prvý predseda obnovenej Matice slovenskej, Rastislav Surový, čestný predseda Matice, Olga Fejdiová, podpredsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie v Bratislave, Ján Bulík, vnuk prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii.

Prihovorili sa aj Srđan Simić, predseda Báčskopetrovskej obce, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Adrián Merka a Pavel Hlásnik zo Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej na Slovensku, ktorý v neprítomnosti predsedu MSS odovzdal podpredsedovi Branislavovi Kulíkovi Pamätný list Matice slovenskej na Slovensku. Cenu predsedu Matice slovenskej na Slovensku odovzdal Jánovi Kišgecimu z Petrovca.

Na Zhromaždení bolo počuť aj tie kritické tóny, ale zasadnutie sa hlavne nieslo v slávnostnom duchu.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs