Výstava o ľudových hudobných nástrojoch na Slovensku

5.aug 2017

Výstava o ľudových hudobných nástrojoch na Slovensku

 

Vernisáž v SVD zahrnula aj knižnú prezentáciu

Včera v predsieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sprístupnili výstavu pod názvom Ľudové hudobné nástroje na Slovensku. V druhej časti vernisáže odpremiérovali monografiu Kľakovská dolina.

Prítomných privítala riaditeľka SVD Viera Krstovská, menom a priezviskom veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčekovú a starostu obce Župkov na Slovensku Jána Tomáša ako i hostí z Kľakovskej doliny.

Ján Tomáš ponúkol novú knihu

Putovná panelová výstava prostredníctvom textov a fotografií ozrejmuje výrobu 13 hudobných nástrojov. Najpodrobnejšie hovorí o fujare; venované sú jej dva panely. Je vlastníctvom Štátnej vedeckej knižnice na Slovensku. O tejto významnej inštitúcii hovoril riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík. Okrem iného podčiarkol, že celková zbierka zahrnuje 560 exponátov.

Viera Krstovská, Ján Tomáš a Vladimír Valentík

Starosta Župkova Ján Tomáš predstavil publikáciu Kľakovská dolina. Ako povedal túto knihu ako i dve ďalšie, ktoré nechal v SVC, si tam možno zadovážiť za symbolickú cenu.

Veľvyslankyňa Repčeková pripomenula svojim krajanom, že v Kovačici žije a vyrába husle majster Ján Nemček. V rámci programu odznelo zopár pesničiek z oblasti Žarnovice, ako i krásne zvuky heligónky.

Podujatie sledoval nie veľký počet prítomných návštevníkov 56. SNS. Medzi nimi bolo hostí zo Slovenska aspoň toľko, koľko domácich, keď nie i viacej.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs