Stretnutie slovenských novinárov

7.aug 2017

Stretnutie slovenských novinárov

Prítomným sa prihovorila Anna Tomanová-Makanová a program stretnutia moderovala Anna Jašková

Tradičné stretnutie slovenských novinárov počas Slovenských národných slávností  prebiehala včera v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára.

Novinárov a hostí privítala Anna Jašková v mene organizátorov stretnutia Výboru pre informovanie NRSNMAsociácie slovenských novinárov. Témou tohtoročného stretnutia bola Stratégia v oblasti informovania. Je to doteraz najväčšia výzva, aby sa vypočulo čo sa deje pokiaľ ide o Stratégiu na úrovni celoštátnej a pokrajinskej. Hlavným záujmom je ponúknuť spoluprácu a dialóg s národnostnými radmi, novinárskymi združeniami a predovšetkým s novinármi, aby sa tento strategický dokument vypracoval v prospech všetkých. Pripomenuli sa aj dve veľké jubileá, a to pol storočia Rádia Petrovec50 rokov Rádio-televízie Stará Pazova.  

Anna Tomanová-Makanová sa prítomným prihovorila v mene NRSNM a to slovami, že v mediálnej oblasti nekvitnú ruže. Okrem iného, hovorila o cenzúre a kríze v novinárstve, čo celú našu spoločnosť a slovenskú komunitu nevedie dobrým smerom ďalej.

Výročná cena Anny Nemogovej-Kolárovej novinárke Marjane Jovićovej

Výročná cena Anny Nemogovej-Kolárovej

Už šiesty rok NRSNM vypisuje súbeh na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku. Miroslava Kadlečíková, členka komisie, prečítala zdôvodnenie ceny, ktorú dostala Marijana Jovićová za dokumentárny film Tichý odchod Slovákov, z produkcie Rádio- televízie Vojvodiny.

Odmenení novinári

Novinárska súťaž ASN

Zároveň boli udelené aj ceny Novinárskej súťaže, ktorú vypísala Asociácia slovenských novinárov. Zdôvodnenie cien prečítala predsedníčka komisie Katarína Melegová-Melichová a ceny udelila predsedníčka ASN Anna Jašková. Výročnú cenu ASN dostal Juraj Bartoš, novinár týždenníka Hlas ľudu, za cyklus rozhovorov Na pulze dní, cenu Vladimíra Dorču Anna Lačoková, novinárka RTV, za reportáž Za horami, za dolamicenu Jána Makana st. Vladimíra Dorčová-Valtnerová, zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu, za rozbor Inštitúcie kultúrnej autonómie medzi nebom a zemou.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs