Deň otvorených dverí petrovského kostola

6.aug 2017

Deň otvorených dverí petrovského kostola

Dychový orchester

V snahe sprístupniť a predstaviť slovenskej verejnosti petrovský cirkevný zbor a tamojší chrám Boží SEAVC už tradične počas SNS v kostole usporiadajú Deň otvorených dverí.

Ako hovorí Ján Vida, farár CZ SEAVC v Petrovci, každoročne sa snažia o to, aby návštevníci, ktorí prichádzajú do Petrovca počas SNS, mali možnosť vstúpiť do tamojšieho evanjelického chrámu.

Prvou príležitosťou na to bol otvárací program SNS Sláva národa hodná je obetí, ktorý bol v kostole v piatok. Deň otvorených dverí býva v sobotu a nevystal teda ani včera.

Marína Cerovská

Aktivity cirkevného zboru

Farár Vida hovorí, že sa v Deň otvorených dverí snažia zvestovať slovo Božie, ale poukázať i na aktivity v ich cirkevnom zbore. Tak sa prítomní z jeho slov dozvedeli niečo viacej z dejín nielen tohto cirkevného zboru a pôsobiacich farároch, ale i o stavaní a údržbe petrovského kostola a farskej budovy.

Margaréta Benková

Prostredníctvom vystúpení svoju činnosť prezentovali zborový starší spevokol CZ SEAVC v Petrovci pod vedením Pavla Očovejiho, dychový orchester pod vedením Slovenky Benkovej-Martinkovej a obecný cirkevný spevácky zbor Credimus s dirigentkou Annou Medveďovou.

Prínos k hudobným vystúpeniam dali i huslistky Marína Cerovská a Margaréta Benková.

Od prvých obnovených SNS sú v programe slávností i nedeľné Slávnosťové služby Božie, v ktorých sa snažia poukázať, že národnosť a nábožnosť sú sestry a že od samotného príchodu Slovákov na tieto končiny národná a náboženská stránka vždy spolupracovali. Snažili sa o zachovanie kultúry, jazyka a viery Slovákov žijúcich na týchto priestoroch. V tomto znení sú ladené aj dnešné služby Božie, v rámci ktorých odznie aj niekoľko piesní z repertoára ekumenického spevokolu z Nitry, zo Slovenska.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs