Z rúna vlna – z vlny huňa

6.aug 2017

Z rúna vlna – z vlny huňa

Na podujatí nechýbala ani ukážka spracovania a použitia vlny na starodávny spôsob. Na snímke Anna Brachnová a manželia Katarína a Pavel Holíkovci

Milovníci starožitností a ľudovej tradície prišli včera na svoje, keď v Padine navštívili nekaždodennú tematickú výstavu Z rúna vlna – z vlny huňa, autora Pavla Petráša, padinského zberateľa.

Autor výstavy Pavel Petráš so 70 ročnou hračkou z vlny

V ústrety oslavám Padiny, vo dvore SEM Petráš v Padine je sprístupnená výstava, ktorej vyše 350 exponátov prilákalo pohľady nielen domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov. Expozícia počíta zaujímavé úžitkové veci, ľudový odev a textílie z vlny, ktoré pred niekoľkými desaťročiami boli nevyhnutnou súčasťou každej padinskej domácnosti. Zámerom výstavy, ako povedala dipl. etnologyčka Zdenka Obšustová, je “sprítomniť verejnosti časť ľudovej tradície, ktorá sa vzťahuje na výrobu a spracovanie vlny v Padine, s dôrazom na výrobu ľudového odevu a textílií z vlny v domácnosti”.

Počas tejto nevšednej príležitosti Obšustová sa snažila návštevníkom vysvetliť a sprítomniť minulé časy, keď sa vlna spracovala a neskoršie z nej vyrábali časti ženského, mužského a detského odevu a obuvy, tkaním, pletením a háčkovaním vytvárali rôzne úžitkové veci pre používanie v domácnosti a pod. Súčasťou výstavy bola i ukážka, ako sa z runa, ktoré sa dostalo strihaním oviec a neskoršie praním, čistením a čuchraním vznikla pripravená vlna na pradenie a tkanie.

Na kohúta sa hrali Holubičkári…(momentka z príležitostného programu)

Slávnostnú atmosféru výstavy svojim vystúpením obohatili členovia Detského folklórneho súboru Holubička pod vedením prof. triednej výučby Anny Halajovej, ktorí za hudobného sprievodu detského orchestra pod taktovkou Vladimíra Halaja, predviedli choreografiu Na kohúty.

Niektoré exponáty na výstave datujú ešte zo začiatku druhej polovice 19. stročia. Na snímke je časť z výstavy

V hudobnom okienku sa slovenskými ľudovými piesňami predstavili aj členky dievčenskej speváckej skupiny a mladé nádejné speváčky Ivana Megová a Marína Tordajová, ako i padinská rozhlasová speváčka Katarína Petrášová. Skladbu na fujare zahral insitný umelec Juraj Lavroš. Skôr než výstavu slávnostne otvorili, návštevníkom sa prihovoril aj majiteľ Slovenského etno-múzea Pavel Petráš, autor výstavy, ktorý spolu s manželkou Dušankou, po receptoch starých mám, pripravili i chutné pohostenie pre všetkých návštevníkov podujatia.

Bohatú výstavu exponátov, ktorá bude verejnosti sprístupnená do polovice augusta,  slávnostne otvorila Marijana Melišová, členka výkonnej rady Obce Kovačica. Program úspešne moderovala Tijana Nemogová.

K akcii ruky priložila Obec Kovačica, Obecná knižnica Kovačica a Dom kultúry Michala Babinku v Padine.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs