Vyhodnotenie fotosúbehu ÚKVS

5.aug 2017

Vyhodnotenie fotosúbehu ÚKVS

Čertovo koleso

Dnes v reštaurácii Aroma bolo vyhodnotené 7. kolo fotosúbehu, ktoré vypísal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Fotosúbeh tohto roku bol v znamení starých fotografií znázorňujúcich obdobie detstva Slovákov vo Vojvodine.

429 zaslaných fotografií

Na fotosúbeh reagovalo 28 zberateľov, ktorí poslali 429 starých fotografií. Fotografie zaslali z nasledujúcich prostredí: Aradáč, Binguľa, Báčsky Petrovec, Čelarevo, Dobanovce, Hložany, Kovačica, Kysáč, Padina, Pivnica, Stará Pazova, Vojlovica. Ústav vymenoval trojčlennú komisiu v zložení: Ján Demrovský, Anna Sečová-Pintírova a Ján Hlaváč. Podľa stanovených kritérií zvolili najvýstižnejších 10 fotografií, a ktoré sú zvečnené v podobe pohľadníc.

 

Zuzana Ďurovková poslala fotografiu Detskej svadby

10 navýstižnejších fotografií

Sú to: Kĺzačka a sánkovačka na Lamošovom sálaši v Pivnici počas druhej svetovej vojny (ktorú zaslal Ján Guba), Žiaci na hodine učiteľa Bedricha Pilata v Padine, z roku 1937 (Saška Papová), Čertovo koleso v Prkosove v roku 1970 (Martin Prebudila), Chlapci robia vežu vo vojlovickom parku vedľa kostolov (Alena Kulíková), Jaroslava Hrnčiarová s hračkami z Lalite, z roku 1962 (Jaroslava Belániová), Konfirmácia generácie 1953/54 v roku 1966 v Pivnici (Viera Ɖorđevićová), Matka Anna Leníková s dcérou Máriou v roku 1945 v Starej Pazove (Anna Vršková), Pranie šiat na Dunaji v roku 1963 (Marína Hríbová), Sestry Sabadošové pri vianočnom stromčeku okolo roku 1960 v Kysáči (Aneta Lomenová). Fotografiu Detská svadba v roku 1945 v Kysáči, ktorú poskytla Zuzana Ďurovková, komisia vyhodnotila ako najtypickejšiu.

Detský folklórny súbor zo Selenče predviedol detskú svadbu

Ústav prichystal aj príležitostný program. Detské folklórne súbory z Pivnice a Selenče predviedli niekdajšie detské hry a obyčaje a zazneli aj detské piesne aj uspávanky.

Pri tejto príležitosti Spolok kysáčskych žien prichystal výstavu starých exponátov z detstva našich predkov, staré detské hračky a predmety, rekvizity, kočíky a iné starožitnosti.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs