Balíky školských potrieb prvákom

3.júl 2018

Balíky školských potrieb prvákom

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčeková, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predseda Báčskopetrovskej obce Srđan Simić a podpredseda MSS pre Sriem a zároveň predseda Komisie pre vzdelávanie MSS Janko Havran sa dnes predpoludním zúčastnili odovzdávania balíkov školských potrieb pre slovenských prvákov v Dome MSS v Petrovci za prítomnosti predstaviteľov tunajších slovenských škôl. Finančne túto akciu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hostí na podujatí privítal predseda MSS Ján Brtka. Pri tejto príležitosti poďakoval Slovenskej republike, že aj na takýto spôsob podporuje dolnozemských Slovákov.

Veľvyslankyňa Repčeková pochválila snahu tunajšej slovenskej komunity, že zachováva celú škálu vyučovania po slovensky od materských škôl po univerzity. Verí, že  takýmto spôsobom Slovensko naďalej bude pomáhať.

Predseda obce Simić poďakoval vláde SR, že vynakladá usilie aj takýmto spôsobom podporiť žiakov-prvákov a ich rodičov a obľahčiť im trovy na školské potreby. Taktiež sa pri tejto príležitosti poďakoval aj vláde Srbska, ktorá základnú školu v Petrovci zaradila medzi 273 objekty v Srbsku, ktoré budú obnovené prostriedkami z tohto zdroja. ZŠ Jána Čajaka by sa vďaka takejto podporoy mala stať jednou z najvybavenejších škôl v širšom okolí.

V mene Komisia pre vzdelávanie MSS

Janko Havran pozdravil prítomných a osobitne privítal riaditeľov a ďalších predstaviteľov slovenských škôl, ktorí do Petrovca prišli v mene slovenských detí.

Akcia odovzdávania tašiek, zošitov a ďalších školských potrieb zabezpečených Slovenskou republikou sa tohto roku usporadúva po piaty raz zaradom. Prvý rok podpora prišla priamo z vlády Slovenska a nasledovné roky z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za každú podporu zo Slovenska sa J. Havran poďakoval v mene MSS a v mene slovenských dolnozemských škôl.

Tohto roku bolo zabezpečené 320 balíkov školských potrieb pre slovenských prvákov. Spomenutí hostia ich odovzdali riaditeľom a predstaviteľom škôl. V mene Aktívu riaditeľov všetkých slovenských základných škôl a v mene všetkých budúcich prvákov a ich rodičov sa slovenskej vláde a MSS poďakovala riaditeľka pivnickej základnej školy Tatiana Naďová.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs