Žiadajú zmenu predsedu obce Alibunár

4.júl 2018

Žiadajú zmenu predsedu obce Alibunár

To o čom sa v Alibunári už niekoľko mesiacov čoraz hlasnejšie povrávalo, v pondelok sa stalo skutočnosťou. Výbornícka skupina Srbskej pokrokovej strany v tamojšom obecnom zhromaždení, podporená ešte niekoľkými výborníkmi iných strán podala žiadosť na zvolanie mimoriadného zasadnutia Zhromaždenia, na ktorom bi z funkcie bol odstavený predseda obce Predrag Belić.

Nechce sa dobrovolne zrieknúť funkcie: Predrag Belić

Tento návrh podporuje spolu 16 výborníkov, čo je o 4 viac od minimálnej potrebnej väčšiny, keďže Zhromaždenie počíta 23 výborníkov. Na návrh Výkonného výboru SNS všetci výborníci, ktorí podporia Belića, čiže nebudú hlasovať za jeho odstavenie, budú vylúčení zo strany.

Inak Belić inicoval zasadnutie Zhromaždenia na 8. júna, ale sa ono neuskutočnilo pre nedostatok kvóra, o čom sme písali aj na stranách nášho týždeníka. Vtedy sa hovorilo o únose dvoch výborníkov, ktorí údajne podporujú Belića a bude zaujímavé vidieť či sa zjavia na tomto zasadnutí, alebo nie. Predrag Belić vtedy vyhlásil, že má podporu občanov a že sa dobrovoľne nezriekne funkcie predsedu obce, aj napriek tomu, že ho deň pred tým zasadnutím Výkonný výbor SNS vylúčil zo strany.

Výborníci sa dožadujú zmeny aj predsedu Zhromaždenia Sinišu Gavrančića (v strede)

Na sklonku minulého roku Predrag Belić bol zadržaný pre zneužitie úradného postavenia v súvislosti s dávaním do prenájmu štátnej pôdy a tým obecnému, pokrajinskému a republikovému rozpočtu spôsobil škodu v sume 247 milióna dinárov. Po mesačnom väzení ho pustili na slobodu, odkiaľ sa vrátil rovno do kresla. Inak v tejto juhobanátskej obci sa čoraz hlasnejšie hovorí aj o kriminálnej minulosti ešte stále aktuálneho predseda obce.

Podľa Zákona o lokálnej samospráve predseda zhromaždenia povinný je zvolať zasadnutie, tak aby sa uskutočnilo najneskoršie v lehote 15 dní odo dňa podávania žiadosti. Ak predseda zasadnutie nezvolá v stanovenej lehote zvolá ho navrhovateľ, ktorý aj oprávni predsedajúceho. V tomto prípade to je výbornícka skupina SNS. 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs