Späť na domovskú stránku

Tag "zhromaždenie"

Polemicky, ale aj jednoznačne

Polemicky, ale aj jednoznačne

🕔24. mar 2019

Odvolaním doterajších a voľbou nových členov Dozornej rady Matice slovenskej v Srbsku sa ukončilo 25. v poradí zasadnutie Zhromaždenia MSS, ktoré sa konalo v sobotu 23. marca v zasadačke Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Odvolaniu však predchádzala obsiahla, na momenty polemická rozprava hlavne o tom, či Stanovy

Čitať viac
Vyniesli nový štatút obce

Vyniesli nový štatút obce

🕔21. dec 2018

Včera na zasadnutí Zhromaždenia obce Plandište výborníci jednohlasne za poldruha hodiny vyniesli nový štatút obce, schválili rozpočet na rok 2019, programy práce a finančné plány podnikov a ustanovizní, ktorých zakladateľom je obec, ako aj programy a finančné plány miestnych spoločenstiev. Predseda Zhromaždenia Endre

Čitať viac
Žiadajú zmenu predsedu obce Alibunár

Žiadajú zmenu predsedu obce Alibunár

🕔4. júla 2018

To o čom sa v Alibunári už niekoľko mesiacov čoraz hlasnejšie povrávalo, v pondelok sa stalo skutočnosťou. Výbornícka skupina Srbskej pokrokovej strany v tamojšom obecnom zhromaždení, podporená ešte niekoľkými výborníkmi iných strán podala žiadosť na zvolanie mimoriadného zasadnutia Zhromaždenia, na ktorom bi z funkcie bol

Čitať viac
Asociácia médií o realizovanom a naplánovanom

Asociácia médií o realizovanom a naplánovanom

🕔30. júna 2016

Súvaha dosiahnutého, rozbor súčasného a trasovanie budúceho. V takomto tematickom trojlístku prebiehalo v stredu večer v Belehrade Zhromaždenie Asociácie médií Srbska. Hoci toto podnikateľské združenie, zároveň i nezisková organizácia, do rokovacieho programu zaradilo dve základné body: Schválenie finančnej správy na vlaňajšok ako i Správu o činnosti Správnej

Čitať viac
Zasadali petrovskí výborníci

Zasadali petrovskí výborníci

🕔25. júna 2016

Včera bolo tretie zasadnutie Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec v novom zložení. Najväčšiu časť schôdze výborníci venovali Správe o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2015. Príslušníci vládnucej koalície v diskusiách poukázali na niektoré položky v minuloročnom rozpočte, ktoré sa im

Čitať viac
BÁČSKY PETROVEC: Dôležitý bod rokovania

BÁČSKY PETROVEC: Dôležitý bod rokovania

🕔21. mája 2016

Včera v popoludňajších hodinách bolo 35. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu a zároveň posledné v doterajšom zložení. Predseda ZO BP Rajko Perić na rokovací program zaradil iba jeden bod vzťahujúci sa na návrh Ročného programu ochrany, spravovania a používania poľnohospodárskeho pozemku

Čitať viac
Schválili návrh obecného rozpočtu na rok 2016

Schválili návrh obecného rozpočtu na rok 2016

🕔23. dec 2015

Dnes sa v Starej Pazove vo veľkej zasadačke konalo 37. zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom schválili návrh rozpočtu na rok 2016. V úvodnej časti sa prihovoril Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý vyjadril spokojnosť s prácou lokálneho parlamentu a

Čitať viac
Obecný rozpočet bez deficitu

Obecný rozpočet bez deficitu

🕔21. dec 2015

ZASADALO ZHROMAŽDENIE OBCE ALIBUNÁR Výborníci Zhromaždenia obce Alibunár na dnešnom zasadnutí rozhodli, že táto juhobanátska obec v roku 2016 bude nakladať rozpočtom v sume 769,9 milióna dinárov, čo je o bezmála 50 miliónov menej v porovnaní s rokom, ktorý sa chýli ku

Čitať viac
Zhromaždenie MSS: Zladili si protikladné postoje?

Zhromaždenie MSS: Zladili si protikladné postoje?

🕔17. júna 2015

Na zvolanie riadneho výročného zasadnutia Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku júnový termín je prinajmenej nezvyčajný. Na to azda najviac vplývali dve predchádzajúce schôdze matičnej Správnej rady, najprv v marci v Dobanovciach, a potom aj vo Vojlovici. Na uvedených zasadnutiach kulminovali totiž protikladné názory jednotlivých

Čitať viac