Zasadali petrovskí výborníci

25.jún 2016

Zasadali petrovskí výborníci

Včera bolo tretie zasadnutie Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec v novom zložení. Najväčšiu časť schôdze výborníci venovali Správe o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2015.

27vybornici prisaha

Novozvolení výborníci zhromaždenia zložili slávnostnú prísahu

Príslušníci vládnucej koalície v diskusiách poukázali na niektoré položky v minuloročnom rozpočte, ktoré sa im zdajú príliš vysoké. Výborníci opozície energicky vyvracali tieto tvrdenia. Najviacej sa hovorilo o položke vyčleňovania prostriedkov pre pomoc rodinám utečencov.

Na základe písomnej demisie zhromaždenie schválilo zánik mandátu výborníčke Anne Dudášovej (DS) a na základe prevzatia funkcií, ktoré sú v súlade so zákonom nezlučiteľné s funkciou výborníka Srđanovi Simićovi, Jánovi Brnovi, Karolovi Werlemu, Radomirovi Zotovićovi a Jánovi Melegovi. Na ich miesta zvolili nových výborníkov: Spasoju Prodanova (DS), Đuru Govorčina (SPS), Vlastislava Urbančeka a Pavla Pagáča (LSV), Annu Legíňovú (Pre prostredie v ktorom je hodno žiť) a Zdena Diviaka (Slovenská strana Dr. Anna Boldocká-Ilićová), ktorí potom dali slávnostnú prísahu a vlastnoručným podpisom ju aj potvrdili.

Ďalšou členkou Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec poverená oblasťou poľnohospodárstva sa stala Tatiana Zábunovová z Petrovca, členka SPS. Obecná rada má teraz spolu sedem členov. Zhromaždenie zvolilo aj stále pracovné telesá ZO a tiež aj Obecný štáb pre mimoriadne situácie. Schválená bola i správa o výsledkoch miestnych volieb v Kulpíne, ktoré tiež boli 24. apríla t. r.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs