V Kovačici bol večierok školských hudobných skupín

25.jún 2016

V Kovačici bol večierok školských hudobných skupín

Svojím výstupom Kristian Hekeľ a Daniel Válovec, bývalí žiaci kovačického gymnázia, podporili včerajšiu akciu

Svojím výstupom Kristián Hekeľ a Daniel Válovec, bývalí žiaci kovačického gymnázia, podporili včerajšiu akciu

Pri príležitosti ukončenia školského roku, včera večer na nádvorí Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, koncertovali školské hudobné skupiny, ako aj mládežnícky spevácky zbor.

Po úvodnom príhovore Tatiany Brtkovej, úradujúcej riaditeľky Gymnázia Mihajla Pupina a profesora Miroslava Juricu, svoje hudobné skúsenosti prítomným milovníkom hudby na letnom javisku GMP predstavili terajší a niektorí bývalí členovia školských hudobných skupín Kristián Hekeľ a Daniel Válovec, Vladimír Lenhart, Daniel Magdu a Vladimir Stojanac, mládežnícky spevácky zbor z Padiny, Bend East WoodHigh Nation Sensation.

Niektorí súčasní žiaci gymnázia sú zapojení i do činnosti mládežníckeho speváckeho zboru v Padine

Niektorí súčasní žiaci gymnázia sú zapojení i do činnosti mládežníckeho speváckeho zboru v Padine

Obdivuhodné fotografie z minulosti hudobného života gymnázia zapôsobili na návštevníkov veľmi príjemne

Fotografie z minulosti hudobného života gymnázia zapôsobili na návštevníkov veľmi príjemne

Príjemnému ovzdušiu večierka školských hudobných skupín, ktorý sa v takejto podobe uskutočnil po prvý krát v tejto vzdelávacej ustanovizni, prispela aj zaujímavá výstava fotografií, ktorú si návštevníci mohli pozrieť v pomocnej budove GMP.

                                                                                   Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs